Kemistikillan viikkotiedote
Viikko 18/2021

Toivottavasti kaikilla oli hauska wappu!

Viikkotiedote jää nyt kesätauolle. Otathan haltuun killan Telegram-infokanavan ja Kemian kilta -ryhmän, jotka toimivat pääviestintäkanavina tauon aikana.

Lakit päässä kesää kohti!

Hopefully you all had a wonderful vappu!

The weekly newsletter is now going on a summer break. Make sure to follow our Telegram channel and the Kemian kilta -Telegram group, which are going to be the main information channels during the summer break.

Have a fantastic summer!

Kemistikilta
• SimaTisle
• Anna opintopalautetta killan kautta
Muut
• TJ:n Wappu-tapahtumien haalarimerkit / Wappu Overall Badges by TJ
• Teknillisen fysiikan laitoksen assarirekrytoinnit
• CHEM-edustajistoryhmän kuulumiset
• Combining Career and Motherhood
• Etäopiskelua yhdessä | Remote studying together
• Master's Committee of AYY: Survey
• Uusia matematiikan ja systeemianalyysin tuntiopettajia syyslukukaudelle 2021
• International students needed for research

SimaTisle
Hyvää wappua kemistikansa! Tisleen toimitus hellii teitä tänä aurinkoisena juhlapäivänä uunituoreella internetaalloilla julkaistulla SimaTisleellä! Lehdestä löytyy wappufiilistelyä, roadtrippia, vaihtokuulumisia sekä kotikeittoa ja krokea! Suositellaan ehdottomasti siman ja munkkien kylkiäiseksi.

SimaTisleen löydät Kemistikillan Telegram-kanavalta, ja pienten teknisten ongelmien ratkettua myöhemmin myös killan nettisivuilta!

Awesome wappu to all fellow chemists! This time our wappu Tisle is themed on Sima and includes an article in English on international wappu feelings! Check it out while enjoying your favorite wappu refreshments. SimaTisle can be found on our Telegram channel !
Anna opintopalautetta killan kautta
Erityisesti nyt etäopintojen aikana on tärkeää antaa palautetta, jotta tietoa kursseilla ilmenneistä ongelmista saadaan välitettyä eteenpäin korkeakoululle, ja ongelmatilanteisiin voidaan reagoida.
Anna palautetta

As the courses are mostly held online due to the COVID-19 situation, it's very important to let us know if there are any problems, so we can inform our school and thus help them solve the arisen problems faster.
Give feedback

Muut
TJ:n Wappu-tapahtumien haalarimerkit / Wappu Overall Badges by TJ
Teekkarijaosto myy Ota Mikin, Sitsikilpailujen sekä Walpurin kierroksen tapahtumamerkkejä kootusti kide.appissa. Samasta osoitteesta löytää myös Juhlatoimikunnan suunnitteleman kokoavan Wappu 2021 -haalarimerkin.

Linkki merkkimyyntiin on alla olevassa napissa.

Teekkari Section sells the overall badges for Ota Mikki, Sitsi Competition and Tour de Walpuri on kide.app. There is also a Wappu 2021 badge designed by the Party Committee.
Link to the sale
Teknillisen fysiikan laitoksen assarirekrytoinnit
Hyvä kemistikiltalainen,

Koordinoin Teknillisen fysiikan laitoksella assistenttien rekrytointia. Vuosittain assistenttimme tekevät yhteensä noin 5000 tuntia opetusta, johon kuuluu huomattava määrä perusfysiikan laskuharjoituksia sekä laboratoriotöitä. Näissä opetustehtävissä perustutkinto-opiskelijat ovat hyvin merkittävässä osassa.

Mikäli olet kiinnostunut kurssiassistentin tehtävistä, etkä vielä ole postituslistallamme, lähetä lyhyt sähköposti itsestäsi (opetuskokemus, jos sellaista on, kiinnostuksen kohteet yms.) osoitteeseen assistants-physics@aalto.fi. Liitä viestiin myös opintosuoritusotteesi niin näemme millä kursseilla sinua voisi käyttää. Viestisi perusteella liitän sinut postituslistalle, jonka kautta saat lisää tietoa ja ilmoituksia (pari kertaa vuodessa) opetusmahdollisuuksista.

Tulen piakkoin lähettämään infoa tulevan syksyn opetuksesta, joten reagoimalla tähän viestiin ripeästi pääset postituslistalle vielä ennen ensi lukukauden assistenttivalintoja.

Ystävällisin terveisin,

Emppu Salonen
CHEM-edustajistoryhmän kuulumiset
Edustajiston kokous 3/2021 järjestettiin poikkeuksellisesti keskiviikkona 21.4., jälleen Zoomin välityksellä etäyhteyksin. Kokouksessa läsnä oli 43 edaattoria, ja pääteemana oli opiskelijakeskusprojektista päättäminen, sekä viime vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen AYY:n 2020 hallitukselle. Kokouksen tallenteen voi katsoa YouTubesta oheisesta linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=v-dD7SUP-Fs ja kokouksen dokumentit ovat luettavissa AYY:n Insidesta: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=72908807

Seuraava kokous järjestetään 27.5. klo 17.15, jossa teemana eteenpäin siirtyneet päätökset sääntö- ja työjärjestysmuutoksista. Linkit kokousten livestriimeihin löytyvät aina AYY:n sivuilta ayy.fi/live!

Mikäli sinulta löytyy kysymyksiä edustajiston kokouksiin tai ylipäätään CHEM-edustajistoryhmään liittyen, niin voit laittaa viestiä ryhmän puheenjohtajalle Jani Anttilalle (@jampade) tai varapuheenjohtajalle Airi Antikaiselle (@airikatriina)!

Terveisin,

CHEM-edustajistoryhmä

• AYY:n toimiston kuulumiset •

Kokouksen alussa hallituksen jäsen Vehkomäki esitteli AYY:n toimiston kuulumiset. Hallitus ja toimisto on pitänyt lomia kevään mittaan valmistautuakseen huhtikuun koitoksiin. Toimistolla aloittaa kesäkuussa uusi siviilipalvelusvelvollinen, tehtävinään mm. edarivaalien järjestelyt. Toimistolla rekrytoidaan myös palveluneuvojaa kesätyöntekijäksi (haku auki 25.4.). Hallitus on kokouksessaan 14/2021 hyväksynyt neljä uutta yhdistystä piiriinsä yhdistysrekisterin ensimmäiseen luetteloon ja myöntänyt niille AYY:n starttirahan. AYY ja OUBS sekä Jäynä ja Äpy järjestävät yhdessä Wappustudion Dipolin Kaleva-salissa (22.4.-31.4.). Tutorkoulutukset on myös nyt pidetty yli 1000 uudelle tutorille, kesällä on vielä vuorossa Zoom-sessiot, joissa aihena mm. yhdenvertaisuus, etäryhmäytyminen ja kulttuurien välinen viestintä. Yhteisörakenneprojekti myös etenee, projektilla on nyt oma projektityöntekijä.

AYY:n toimittama laulukirjaselvitys on herättänyt keskustelua. Toimiston kuulumisissa avattiin selvityksen taustoja. Laulukirja vedettiin myynnistä viime vuonna rasistisen sisällön takia. Alunperin selvitystä kirjan sisällöstä tekemään kysyttiin mm. Nyyti ry:tä tai SOCO ry:tä, nopealla aikataululla päädyttiin Anna Lemströmiin. Selvityksessä käsitellään kirjan ongelmallisia teemoja, pääpainon ollessa sisällöissä kokonaisuutena. Raportin pohjalta mietitään lukkaritoimikunnan ja laulukirjatoimikunnan kanssa kehityskohtia ja lisäksi erityisasemayhdistyksille on tulossa kooste raportista. Securitaksen kanssa on saavutettu 6.4. alkaen voimassa oleva sopimus, jonka mukaan ovenavaus maksaa asuakkalle 30 euroa avauskerralta riippumatta ajankohdasta. Yleiset huoltokoodit ovat nyt poistuneet käytöstä AYY:n asuinkiinteistössä, syynä häiriö- ja murtotapaukset. Kiinteistöhankkeiden osalta Miestentie II hankkeessa selvitetään olisiko mahdollista, että AYY aloittaisi oman osuutensa rakennuttamisen etuajassa. Otakaaren sisäkaaren tonttien esisopimusneuvottelut ovat käynnissä. Koulutuspolitiikan osalta pääpaino on ollut vaikutustyössä Aallon strategian ja sen välitavoitteiden suuntaan.

• Toimintakertomus ja tilinpäätös •

AYY:n talousjohtaja Monika Kivimäki esitteli tilinpäätösmateriaalit. Edustajisto vahvisti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Vuoden 2020 ylijäämä jätettiin yli- ja alijäämätilille. Seuraavassa kokouskohdassa myönnettiin myös vastuuvapaus ylioppilaskunnan vuoden 2020 hallitukselle.

• Opiskelijakeskus •

Kokousajasta ylivertaiseisti eniten vei opiskelijakeskuksen materiaalien läpikäynti, esittelijänä toimi projektista vastuussa oleva hallituksen jäsen Otto Usvajärvi. Kokouksessa oli paikalla myös ACRE:n edustaja vastaamassa edustajiston kysymyksiin. Materiaaleihin voi tutustua tarkemmin AYY:n Insidessa: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=72908807

Edustajisto hyväksyi opiskelijakeskuksen etenemisen ilman erillistä äänestystä, sillä hallituksen pohjaa vastaan ei tullut muutosesityksiä. Päätöksessään edustajisto päätti valtuuttaa hallituksen neuvottelemaan AYY:n etujen mukaisesti ja allekirjoittamaan opiskelijakeskusta koskevan hankesopimuksen. Päätökselle asetettiin lisäksi ehtoja, mm. keskustoimiston myymisestä, ACRE:lle vuokrattavista tiloista, sopimukseen sitouduttaessa 8 miljoonan euron kokonaiskustannusten katosta ja ylipäänsä siitä että sopimuskokonaisuuteen ei tule AYY:lle epäedullisia muutoksia.

Greetings from the CHEM repco group
Representative council meeting 3/2021 of Aalto University Student Union (AYY) was held on Wednesday 21st of April again remotely via Zoom. There were 43 members of repco present and the main topics of the meeting were deciding on the student centre project as well as approving the financial statement for 2020 and granting freedom from liability to the AYY 2020 board. You can watch the meeting recording from Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kZZuKWCz3tg and the meeting documents are available in AYY Inside: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=72908807

The next repco meeting is organised on 27th of May at 17.15, with topics including the decision on changes to student union rules and various rules of procedure. The links to meeting livestreams can always be found from the AYY website ayy.fi/live!

If you happen to have questions regarding representative council meetings or the work of the CHEM repco group in general, you can always send a message to the group chair Jani Anttila (@jampade) or vice chair Airi Antikainen (@airikatriina)!

Best regards,

CHEM representative group

• Latest news from the student union office •

At the start of the meeting board member Vehkomäki presented the latest news from the student union office. The board and office have held their holidays during the spring to prepare for workload in April. A new civil service worker will start at the office in June, with tasks including for example the upcoming elections to repco in the fall. The office is also recruiting a summer worker in service advising (open until 25.4.). The board decided in its meeting 14/2021 to accept four new associations to the first list of AYY associations and granted them the AYY start fund. AYY ja OUBS as well as Jäynä and Äpy will organise a Wappu studio in Dipoli (22.4.-31.4.), consisting of various streamed events. Tutor trainings have been held for over 1000 new tutors. Yet upcoming are additional Zoom sessions over summer, with topics including equality, remote grouping and intercultural communication. The community structure project is also progressing, and the project now has its own project worker.

The songbook report ordered by AYY has sparked some debate. The background of the report was discussed in the office news. Last year the technology students’ songbook was withdrawn due to racist content. A report regarding such aspects of the content was requested from Nyyti ry and SOCO ry, and was finally received at such short notice from Anna Lemström. The report addresses the problematic themes of the book, with the main emphasis on the content as a whole. Based on the report, development points have been discussed with Lutku and the Songbook Committee. A new agreement has been reached with Securitas, and starting from 6.4. door opening service will cost 30 euros to AYY tenants at all times. The general service door codes have also now been withdrawn, due to disturbances and burglary cases. As for real estate projects, an investigation is underway whether the student union can proceed with its part of the Miestentie II project before other partners. The new Otakaari housing projects are in the preliminary contract negotiation phase. In education policy the main emphasis has been in influencing Aalto strategy and its intermediate goals. • Management Report and Financial Statement •

AYY financial director Monika Kivimäki presented the financial statements of 2020 and other associated documents. Repco approved the financial statements and annual management report. The 2020 surplus was left in the surplus and deficit account. Freedom of liability was granted to the 2020 board in the next meeting point.

• Student Center •

The largest share of meeting time was allocated to going through the student center project materials, presented by board member Otto Usvajärvi. A representative of ACRE was also present at the meeting to answer questions from repco. You can find the materials from AYY Inside if you want to have a detailed look: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=72908807

The representative council approved the student center project agreement without a separate vote, as no alternative proposals were presented as opposed to the board motion. In its decision, the repco authorizes the AYY board to negotiate in the project according to AYY interests and sign a project agreement for the student center. Conditions were set for the decision, such as the sale of the current central office to ACRE, reaching an agreement on spaces to be rented to ACRE, commitment to a total cost ceiling of 8 million euro and in general the absence of changes unfavorable to AYY in the project agreement.

Combining Career and Motherhood
In the honor of Mother’s Day, Women of Aalto proudly presents: an online panel discussion about combining motherhood and career!

The event will be held in Zoom on the 6th of May, from 6pm to 8pm. During the panel discussion our panelists will talk about their own experiences in combining motherhood and work life, how motherhood affects career plans and what kind of inequalities it creates at the workplace.

See additional information and sign up here: https://forms.gle/dfGjNHk6jHwhR5sP6
Etäopiskelua yhdessä | Remote studying together
Kyllästyttääkö yksin opiskelu? Onko vaikea saada hommia aloitettua aamusta? Opintopsykologit järjestävät etäopiskelusessioita, joihin voi tulla itsenäisesti opiskelemaan muiden opiskelijoiden kanssa.

Lisätietoja Intossa

Are you getting tired with studying alone all day? Is getting started with study work in the morning difficult? The study psychologists at Aalto are organising remote study sessions, where students can get together remotely for independent studying.

More info in Into
Uusia matematiikan ja systeemianalyysin tuntiopettajia syyslukukaudelle 2021
Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle haetaan Uusia matematiikan ja systeemianalyysin tuntiopettajia syyslukukaudelle 2021

Tehtäviisi kuuluu harjoitusryhmien vetäminen sekä harjoitusten ja tenttivastausten tarkistaminen.

Matematiikan osalta hakijoilta edellytetään vähintään 20 op:n matematiikan yliopisto- opintoja hyvin arvosanoin, ja systeemianalyysin osalta kyseisen kurssin aiempaa

suorittamista. Aiempi opetuskokemus katsotaan ansioksi, mutta ei ole välttämätöntä. Työ on osa-aikaista (2-4h/viikko), ja palkkaus 30-40 euroa/opetustunti koulutuksesta ja kurssin tasosta riippuen. Tenttien ja harjoitusten korjaamisesta maksetaan (tyypillisesti) erikseen 300-400 euroa kurssista ja koulutuksesta riippuen.

Työtehtävät on tarkoitettu Aalto-yliopiston opiskelijoille. Paikkoja haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta, ks. rekrytointi-ilmoitus laitoksen nettisivulla math.aalto.fi (etusivulla).

Liitteeksi tarvitaan cv ja opintorekisteriote (sähköisesti tilattu riittää), sekä vapaamuotoinen motivaatiokirje. Toimita liitteet pdf-muodossa yhtenä dokumenttina.

Jätä hakemus viimeistään sunnuntaina 9.5.2021 Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan sähköiseen työhaastatteluun.

Lisätietoja johanna.glader@aalto.fi.

New hourly-paid teachers in mathematics and systems analysis for fall term 2021
Aalto University School of Science, Department of Mathematics and Systems Analysis is looking for New hourly-paid teachers in mathematics and systems analysis for fall term 2021

Your tasks include teaching in exercise groups and grading exercises and exams.

Regarding teaching in mathematics, we expect the applicants to have completed at least 20 credits of mathematical studies at university level with good grades. Regarding teaching in systems analysis (courses MS- C/E2xxx), we expect the applicants to have completed the course they are interested in. If you have previous experience in teaching, it is considered as an advantage, but is not necessary. This is a part-time job (2-4 hours/week). The salary is 30-40 euros/teaching hour based on your education level.

Grading exercises and exams will be (typically) compensated separately (300-400 euros depending on your education and the course level).

Go to math.aalto.fi/en and apply for this job through an eRecruitment system (application link in the advertisement on the front page). Attach a cv, a transcript of records, and an open motivation letter as one PDF file. Deadline for the applications is Sunday 9 May 2021. Based on the applications, we will invite some of the applicants for a web interview.

More information: johanna.glader@aalto.fi
International students needed for research
Are you an international degree student at Aalto University? We need your help! AYY is conducting a study on experiences of engagement, integration and inclusion in the Aalto community.

For more information and to register for the study, follow this link.

Best wishes,

Rebecca & Fon

AYY's international sector

International@ayy.fi

Veera Ollikainen
Tiedottaja-sihteeri 2021
Kemistikilta ry

Icons made by Freepik and Pixel perfect on flaticon.com