HallOpEdit

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat tuovat opiskelijoiden äänen kuuluviin Aalto-yliopiston toimikunnissa ja esim. koulutusneuvostoissa.

Vuonna 2019 hallinnon opiskelijaedustajana (HallOpEd) Kemistikiltaa edustaa opintovastaavamme Kim Eklund seuraavissa Kemian tekniikan korkeakoulun toimielimissä: Kemian tekniikan koulutusneuvosto (jäsen), Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä (jäsen), Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä (jäsen), Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä (varajäsen), Kemian tekniikan akateeminen komitea (varajäsen), Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä (varajäsen), Life Science Technologies Programme Committee (varajäsen).

HallOpEdiimme saat tarvittaessa yhteyden: etunimi.sukunimi(miu)aalto.fi

13.12
18:00 @ Otaranta Club Room
14.12
00:00 @ Otarannan kerhotila
Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2019 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2019 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

NN Sks Kemia100

KTY Neste