HallOpEdit

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat tuovat opiskelijoiden äänen kuuluviin Aalto-yliopiston toimikunnissa ja esim. koulutusneuvostoissa.

Kemian tekniikan korkeakoulussa toimivat hallinnon opiskelijaedustajina vuonna 2013 seuraavat kemistikiltalaiset

Kemian tekniikan akateeminen komitea:

Tiia-Mari Rantakylä (varsinainen jäsen) 
Aki Henttonen (varajäsen)

Kemian ja materiaalitieteiden koulutusneuvosto:

Aki Henttonen (varsinainen jäsen) 
Tiia-Mari Rantakylä (varajäsen)

Life Science Technology-ohjelman koulutusneuvosto:

Aki Henttonen (varsinainen jäsen) 
Iiro Perttula (varajäsen)

Hallopedeihin saat tarvittaessa yhteyden:
etunimi.sukunimi(miu)aalto.fi

29.3
14:00 @ Kiltis
25.4
18:00 @ OK20
28.4
12:00 @ Rantsu
30.4
12:00 @ JMT 6:n edustalla Wappuriehan julistuksessa
Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2018 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2018 Markus Sintonen

Kemistikiltaa tukemassa

Borealis NN Eco-online

Borealis Agilent

Elomatic Elomatic

Sks