Raadin tehtävät

Puheenjohtaja

 • Johtaa killan ja raadin kokouksissa puhetta.
 • Seuraa ja ohjaa killan raadin ja toimihenkilöiden toimia vuoden aikana.
 • Vie eteenpäin killan pitkäntähtäimen kehitystä.
 • Pitää yhteyttä killan sidosryhmiin yhdessä muun raadin kanssa.
 • Reagoi joustavasti killan jokapäiväisessä toiminnassa ilmeneviin, mahdollisesti yllättäviin tilanteisiin.
 • Edustaa Kemistikiltaa AYY:n Neuvostossa.
 • Tekee vuoden alussa raatiesittelyn ja lähettää sen yhteistyötahoille.
 • Toimii Kemistikillan edustajana Polin KemistiKlubin Alumnit ry:n ja Kemiallisteknillisen yhdistyksen hallituksissa.

Rahastonhoitaja

 • Maksaa killalle tulevat laskut ja esittelee/hyväksyttää ne raadin kokouksissa.
 • Huolehtii killan kirjanpidosta.
 • Hakee killan postit.
 • Pitää yllä killan jäsenluetteloa.

Tiedottaja-sihteeri

 • Toimii tiedotustoimikunnan puheenjohtajana.
 • Pitää Kemistikilta ry:n sähköpostilistat ajan tasalla ja säätää niiden asetuksia kuten roskapostisuodattimia ja käyttäjäoikeuksia.
 • Kerää tietoa viikkotiedotusta varten, yhdistää ja laatii tietojen perusteella viikkotiedotuksen.
 • Ylläpitää killan www-sivuja yhdessä www-vastaavan kanssa.
 • Huolehtii killan tiedotuksesta.
 • Laatii raadin kokousten pöytäkirjat ja lisää hyväksytyt pöytäkirjat killan nettisivuille sekä kansioon kiltahuoneelle.
 • Edustaa Kemistikiltaa AYY:n Viestintätoimikunnassa (VTMK).
 • Ylläpitää ja päivittää yhteystietolistaa vanhojen raatien jäsenistä.

Yrityssuhdevastaava (YSV)

 • Ylläpitää ja kehittää killan ja yritysten välisiä suhteita.
 • Hakee killalle yhteistyökumppaneita.
 • Järjestää excursioita yrityksiin.
 • Järjestää yritysalustuksia.
 • On tiiviissä yhteistyössä PrTK:n hallituksen ja PT:n yrityssuhdevastaavan kanssa.
 • Toimii yhdessä KV- ja maisterivastaavan kanssa ulkoasiaintoimikunnassa.
 • Edustaa Kemistikiltaa AYY:n yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK).

Isäntä

 • Vastaa kaikista ST:n tapahtumista ja pyörittää yhteistyössä emännän kanssa killan sisäasiaintoimikuntaa.
 • Edustaa Kemistikiltaa AYY:n Isännistössä ja Emännistössä ja osallistuu myös IE:n muuhun toimintaan.
 • On aktiivisesti mukana Kondensation järjestämisessä.

Emäntä

 • Vastaa kaikista ST:n tapahtumista ja pyörittää yhteistyössä isännän kanssa killan sisäasiaintoimikuntaa.
 • On Kondensatiossa vastuussa itsetehtävistä ruoista.
 • Edustaa Kemistikiltaa AYY:n Isännistössä ja Emännistössä ja osallistuu myös IE:n muuhun toimintaan.

KV- ja maisterivastaava

 • Suunnittelee ja kehittää Kemistikillan maisterifuksitoimintaa.
 • On vastussa maisterivaiheeseen tulevien uusien opiskelijoiden orientaatiosta ja maisterifuksitoiminnasta.
 • Vastaa Kemistikiltaa liittyvien kolutusohjelmien kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiosta ja järjestöö heille tapahtumia ja tiedottaa niistä yhteistyössä CHEM-korkeakoulun yhdistysten kv-vastaavien kanssa.
 • Edustaa Kemistikiltaa AYY:n ja kansainvälisyystoimikunnassa (kvTMK).
 • Toimii ulkoasiaintoimikunnassa yhteistyössä yrityssuhdevastaavan kanssa.

Opintovastaava

 • Toimii aktiivisesti korkeakoulun ja opiskelijoiden välisenä yhdyssiteenä.
 • Toimii HallOpEdinä korkekoulun päättävissä elimissä.
 • Johtaa opintotoimikunnan toimintaa.
 • Hoitaa killasta henkilöstöresursseja koulun tarpeisiin.
 • Järjestää tapahtumia yhteistyössä korkeakoulun kanssa.
 • Ylläpitää killan tenttiarkistoa.
Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2023 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2023 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikilta noudattaa toiminnassaan AYY:n turvallisemman tilan periaatteita

Kemistikiltaa tukemassa

SKS SteadyEnergy BASF NN NN Valmet NN TEK Sweco Neste