Raati 2005
Jaakko
Puheenjohtaja
Jaakko Laine
Vesa Rahastonhoitaja
Vesa Vuori
  PR-vastaava
Annukka Santasalo
Ville Tiedottaja-sihteeri
Ville Vaalisto
Taina Emäntä
Taina Viitamäki
Katariina Ulkovastaava
Katariina Nyman
Antti pHuksikapteeni
Antti Arpalahti
Oskari Isäntä
Oskari Aro
Pekka Opintovastaava
Pekka Nurmi
30.1
18:00 @ Oulu
18.2
13:00 @ Meijeritie 4-6, Helsinki
20.2
17:30 @ Gallows Bird Tapiola
22.2
18:00 @ Ravintola Keilalahti
23.2
12:00 @ Rantasauna
Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2020 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2020 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

NN SKS Medix Biochemica

Kemianteollisuus Neste