Raati 2005
Jaakko
Puheenjohtaja
Jaakko Laine
Vesa Rahastonhoitaja
Vesa Vuori
  PR-vastaava
Annukka Santasalo
Ville Tiedottaja-sihteeri
Ville Vaalisto
Taina Emäntä
Taina Viitamäki
Katariina Ulkovastaava
Katariina Nyman
Antti pHuksikapteeni
Antti Arpalahti
Oskari Isäntä
Oskari Aro
Pekka Opintovastaava
Pekka Nurmi
Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2023 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2023 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

SKS NN NN NN Neste TEK Sweco Valmet