Raati 2022

Puheenjohtaja
Arvi Heinijoki
puheenjohtaja kemistikilta.fi

Rahastonhoitaja 
Sasu Pasanen
rahastonhoitaja kemistikilta.fi

Tiedottaja-sihteeri 
Anette Honkanen
tiedottajasihteeri kemistikilta.fi

Opintovastaava 
Emily Hart
opintovastaava kemistikilta.fi

Yrityssuhdevastaava 
Juho Kotiranta
yrityssuhdevastaava kemistikilta.fi                  

KV- ja Maisterivastaava
Sakari Syväniemi
internationalofficer kemistikilta.fi

Isäntä
Eveliina Lainio
isanta kemistikilta.fi

Emäntä
Bibi Hannikainen
emanta kemistikilta.fi

Koko raadin tavoittaa osoitteesta:
hallitus(at)kemistikilta.fi

Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2022 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2022 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

SKS NN NN NN Neste TEK Sweco