Coronaohjesääntö

Hyväksytty Kemistikillan kokouksessa 10.3.2013

English translation here


Seuraavia kaksinpelin ja nelinpelin sääntöjä noudatetaan Corona-cupin ja neluricupin peleissä.


Kaksinpeli

1.1 Pelivälineet

Pelilautana käytetään liitteen 1 mukaista neliön muotoista pöytää. Pöydän tulee olla reunustettu korotetulla vallilla, jonka korkeus on 20 ± 5 mm. Pöytään tulee olla merkitty pöydän reunojen suuntaiset suorat lyöntiviivat, keskiympyrä ja keskipiste sekä jokin merkki havainnollistamassa kunkin vallin keskikohtaa. Pelilaudan jokaisessa kulmassa on yksi pussi. Pöydän tulee olla kaikin puolin mahdollisimman symmetrinen.

Pelinappuloina ovat kiltahuoneella olevat nappulasarjat. Mailoina käytetään kiltahuoneella olevia tai omia keppejä. Pelissä käytettävien nappuloiden tulee olla keskenään samaa sarjaa. Mailoina käytetään kiltahuoneella olevia tai omia keppejä.

Pelilautaa voidaan liukastaa perunajauhoilla. Muiden apuvälineiden käyttö on kielletty.

1.2 Alkuasetelma

Molemmat pelaajat asettavat vastapelaajansa nappulat (kahdeksan samanväristä nappulaa) omalle puolelleen pelilautaa, merkityn keskikohdan molemmin puolin tiukasti pelilaudan reunaa sekä toisiaan vasten.

1.3 Pelin tarkoitus

Tavoitteena pelissä on lyödä omat nappulansa pusseihin vähemmillä lyöntivuoroilla kuin vastapelaaja.

1.4 Lyönnin suorittaminen

Lyönnin tarkoituksena on moloa lyömällä saada omia nappuloitaan pussiin. Molo asetetaan omalle lyöntiviivalle siten, että lyöntiviiva näkyy molon reiästä, kun moloa katsotaan kohtisuoraan yläpuolelta. Lyöntiviiva rajoittuu molemmista päistään ristikkoon. Ristikosta saa vielä lyödä. Mailan tulee koskettaa pöydän reunaa koko lyöntitapahtuman ajan. Lyöntitapahtuma päättyy, kun maila on kerran osunut moloon. Jos molo liikkuu kuitenkin alle yhden molon mitan osumatta muihin nappuloihin, lyönnin saa uusia. Sormet eivät saa koskettaa pöydän pintaa lyödessä. Lyönti tulee suorittaa omalta puolelta pöytää, eikä maila saa leikata kuin lyöjän puoleista pöydän reunaa. Lyönnin seurauksena molon on lähdettävä eteenpäin (lue: ei lyöntiviivan taakse) ja lyöntiliikkeen suuntaisesti.

1.5 Pelin aloitus

Lyöntijärjestys ratkaistaan "teikkaamalla". Teikkauksessa kumpikin pelaaja lyö molonsa vastakkaisen vallin kautta mahdollisimman lähelle omaa lyöntiviivaansa. Lähemmäksi viivaa lyönyt pelaaja saa valita, kumpi osapuoli aloittaa. Teikkauksessa molo ei saa osua pelinappuloihin eikä sitä saa myöskään lyödä pussiin. Näin sattuessa pelaajan teikkaus hylätään ja vastapuoli saa päättää aloittajan.

1.6 Pelin kulku

Peli etenee lyöntivuoroissa. Lyönti tulee suorittaa kohdan 1.4 mukaisesti. Jos pelaaja saa yhden tai useamman omista nappuloistaan pussiin, hän saa jatkaa lyöntivuoroaan. Jos omien nappuloiden lisäksi pussittuu myös vastapelaajan nappuloita, saa pelaaja silti jatkaa vuoroaan. Nappulan pysyessä pussissa vähintään kolme sekuntia katsotaan nappulan pussittuneen. Erillistä mainintaa "omiin" tai "kotiin" ei tarvita, vaan kaikki pussit ovat samanarvoisia. Mikäli pelaaja kuitenkin pussittaa molon, lyö jonkun nappuloista tai molon pois pöydältä tai suorittaa jonkun muun riittävän virheen (ks. kohta 1.9 Virheet), siirtyy vuoro vastapelaajalle.

1.7 Pelin päättyminen

Peli päättyy, kun jompikumpi pelaajista on saanut lyötyä kaikki nappulansa pussiin. Toisella pelaajalla on kuitenkin tasoittava lyöntivuoro, jos hän on käyttänyt yhden lyöntivuoron vähemmän. Peli ei kuitenkaan pääty viimeisen nappulan pussittuessa, jos lopettava pelaaja on aiemmin tai viimeisellä lyönnillään lyönyt vastapelaajalleen mummon, eikä ole poistanut sitä ennen viimeisen nappulan pussitusta. Tällöin viimeksi pussitettu nappula nostetaan pöydälle vastaavasti kuin molon pussituksen yhteydessä (ks. kohta 1.9 Virheet). Mikäli pelaaja, joka aloitti pelin, lyö samalla lyönnillä sekä viimeisen oman että viimeisen vastapelaajan nappulan pussiin, vastapelaaja voittaa. Jos pelin aloitti vastapelaaja, seuraa uusinta. Jos pelaajalla on tasoitusoikeus ja hän lyö oman nappulansa (ei viimeisen) ja vastustajan viimeisen nappulan pussiin, pelaaja saa jatkaa. Jos pelaajalla ei ole tasoitusoikeutta näin tapahtuessa, tuomitaan pelaaja hävinneeksi. Jos tasoittava pelaaja onnistuu lyömään kaikki nappulansa pussiin, seuraa uusinta. (ks. kohta 1.8 uusinta).

1.8 Uusinta

Pelin päättyessä tasan pelataan uusinta. Uusinnan päättyessä tasan pelataan seuraava uusinta, kunnes peli ratkeaa. Tasapeliä ei tunneta. Uusinta pelataan kuten tavallinen peli, mutta uusinnan aloittaa aina tasoittanut pelaaja ja nappuloiden määrä vaihtelee. Ensin pelataan uusinta neljällä nappulalla, sitten kahdella ja sen jälkeen yhdellä. Yhden nappulan uusinnan jälkeen pelataan ”molouusinta”.Molouusinnassa lyödään pienellä nappulalla moloa. Pikkunappulan tulee olla lyöntiviivalla ja molon vastakkaisen vallin keskikohdassa. Molouusinnan päättyessä tasan pelataan ensin yhden nappulan uusinta, sitten kahden, neljän ja kahdeksan nappulan  uusinnat. Kahdeksan nappulan uusinnan jälkeen aloitetaan taas neljän nappulan uusinnasta.

1.9 Virheet

VIRHE: Lyödessä molo menee pussiin (riippumatta siitä, meneekö myös pieniä nappuloita).
SEURAUS: Lyöntivuoro päättyy ja yksi omista nappuloista nostetaan takaisin pöydälle kiinni vastakkaisen vallin keskikohtaan. Kahden nappulan nostaminen kerralla suoritetaan yksitellen. Jos keskikohta on varattu, laitetaan nappula valliin kiinni mahdollisimman lähelle keskikohtaa. Jos pelaaja ei ole pussittanut yhtään nappulaa molon pussittuessa, jää pelaaja velkaa yhden nappulan. Velalla ei ole ylärajaa. Velka kuitataan heti nappulan pussittuessa nostamalla nappula em. ohjeiden mukaisesti takaisin pöydälle. Jos velkaa ei kuitata heti ensimmäisen mahdollisuuden tullen ennen seuraavaa lyöntiä, velka mitätöityy kokonaisuudessaan.


VIRHE: Lyödessä jokin pelilaudan nappuloista (lintu) tai molo (kotka) lentää laudalta. Myös laudan reunalla oleva nappula tulkitaan linnuksi.
SEURAUS: Lyöntivuoro päättyy ja vastapelaaja nostaa linnuksi tai linnuiksi lentäneet nappulat keskiympyrään lappeelleen haluamaansa kohtaan (ei kuitenkaan toisen nappulan päälle). Jos nappula asetetaan keskiympyrän reunalle, keskiympyrän viivan pitää näkyä nappulan reiästä, kun sitä katsotaan kohtisuoraan yläpuolelta.

VIRHE: Maila, sormi tai muu ruumiinosa osuu pöydän pinnalla liikkuvaan nappulaan.
SEURAUS: Jos kysymyksessä on vastustajan nappula, niin se laitetaan pussiin. Jos kysymyksessä on oma nappula, vastustaja sijoittaa sen haluamalleen paikalle keskiympyrään. Vuoro päättyy.
POIKKEUS: Pelaajan tahallaan koskettaessa liikkuvaa nappulaa nostetaan yksi nappula koskeneelta osapuolelta ja sijoitetaan nappula vastakkaisen vallin keskikohtaan kuten molon mennessä pussiin. Nappula, johon koskettiin, sijoitetaan pelilaudalle kuten tahattoman koskemisen tapauksessa. Vuoro päättyy.


VIRHE: Maila, sormi tai muu ruumiinosa osuu pöydän pinnalla liikkuvaan moloon.
SEURAUS: Koskeneelta osapuolelta nostetaan yksi nappula vastakkaisen vallin keskikohtaan kuten molon mennessä pussiin. Lyöntivuoro päättyy.

VIRHE: Maila putoaa pöydälle tai pelaaja täräyttää tai siirtää pelipöytää niin, että nappulat liikkuvat.
SEURAUS: Virheen tehneen pelaajan nappulat siirretään virhettä edeltäneisiin asemiin. Vastapuolen pelaaja saa itse valita, haluaako hän omat nappulansa virhettä edeltäneisiin asemiin. Jos hän haluaa, täytyy kaikki siirtyneet nappulat palauttaa entisille paikoilleen.

VIRHE: Jommankumman pelaajan maila, sormi tai muu ruumiinosa osuu liikkumattomaan nappulaan ja aiheuttaa nappulan siirtymisen.
SEURAUS: Jos kyseessä on pelaajan oma nappula, se siirretään takaisin paikoilleen ja peli jatkuu normaalisti. Jos kyseessä on vastustajan nappula, vastustaja saa päättää, jätetäänkö nappula paikoilleen vai siirretäänkö se takaisin alkuperäiselle paikalleen. Jos pelaaja on siirtänyt vastustajan nappulan pussiin, nappula jää pussiin, ellei vastustaja halua sitä nostettavan. Peli jatkuu normaalisti.

VIRHE: Pelaaja lyö ennen kuin nappulat ovat pysähtyneet johonkin paikkaan pelilaudalla tai vastustajan moloa ei ole vielä poistettu laudalta.
SEURAUS: Virheellisen lyönnin vaikutuksesta liikkuneet nappulat siirretään takasin omille paikoilleen.

VIRHE: Pelaaja poistaa molon pelilaudalta ennen kuin se ja kaikki pelinappulat ovat täysin pysähtyneet.
SEURAUS: Virheen tehneeltä pelaajalta nostetaan yksi nappula vastakkaisen vallin keskiviivalle kuten molon mennessä pussiin.

VIRHE: Pelaaja lyö vastustajan nappulan mummoksi.
SEURAUS: Pelaajan on nostettava mummoksi lyömänsä nappula kolmen lyöntivuoron kuluessa. Jos näin ei tapahdu, nappula laitetaan pussiin. Mummon lyönyt pelaaja ei saa lopettaa peliään, ennen kuin on nostanut mummon.

VIRHE: lyö vastustajan nappulaa liikuttamatta omia nappuloitaan.
SEURAUS: Lyöntivuoro siirtyy vastapelaajalle ja hän saa valita, haluaako hän omat nappulansa virhettä edeltäneisiin asemiin. 
POIKKEUS: Jos pelaaja on lyönyt vastapuolelle mummon, on hän velvollinen nostamaan sen. Tätä yrittäessään ei pelaajaa voida tuomita virheestä vastustajan nappulan lyömisestä liikuttamatta omia nappuloitaan.

VIRHE: Nappula tao molo hajoaa.
SEURAUS: Nappulan hajotessa uusi nappula asetetaan pöydän keskipisteeseen. Molon hajotessa peliä jatketaan toisella mololla. Peli jatkuu normaalisti.

VIRHE: Pelilauta hajoaa.
SEURAUS: Laudan hajottanut pelaaja häviää pelin ja on velvollinen joko korjaamaan vanhan tai hankkimaan uuden pöydän. Jos lauta hajoaa ulkopuolisen tekijän vaikutuksesta, peli aloitetaan alusta uudella tai korjatulla laudalla.

1.10 Erikoissääntöjä /ja -kieltoja

 • Oman lyöntivuoron saa jättää väliin. Jos pelaajat yhteisymmärryksessä  päättävät, ettei kumpikaan pelaajista halua neljän nappulan uusinta (ks. kohta 1.8 Uusinta).
 • Jos pelaajan oma nappula on pelaajan vuoron alkaessa omalla lyöntiviivalla siten, että nappulan reiästä näkyy viiva koko paksuudeltaan katsottaessa kohtisuoraan ylhäältä päin, saa pelaaja lyödä nappulaa suoraan käyttämättä moloa.
 • Pelaaja ei saa koskettaa lautaa tai suorittaa fyysistä häirintää toisen lyödessä. Corona-cupin ja neluricupin finaalipeleissä coronavastaava voi poistaa häirintää aiheuttavat henkilöt tilasta.
 • Pelaaja saa halutessaan vaatia hiljaisuutta lyöntinsä ajaksi. Sääntö koskee pelaajia ja yleisöä
 • Nappulan jäädessä pystyyn tai toisen nappulan päälle sitä ei pudoteta pöydän pinnalle
 • Nappulan jäädessä molon päälle tai sitä vasten molo otetaan varovasti nappulan alta pois ja nappula jätetään samalle paikalle.
 • Raadin kokouksen aikana on pelaaminen samassa tilassa kielletty
 • Pelilaudan kunnostaminen on pHuksipisteen arvoinen suoritus
 • Pelivuoron varaus suoritetaan ääntämällä "pöytävaraus". Häviäjä poistuu laudalta
 • Tulipalon sattuessa peli tulee lopettaa ja pöytä täytyy pelastaa oman henkensäkin uhalla
 • Tunteenpurkauksia ei saa kohdistaa pöytään, pelivälineisiin tai vastapelaajaan

2 Nelinpeli ja muut pelivariantit

2.1 Nelinpeli

Nelinpelissä pelaajat pelaavat parina laudan vastakkaisilla puolilla toista paria vastaan. Säännöt ovat pääosin samat kuin kaksinpelissä.

Poikkeukset kaksinpeliin
Mummoja ei tunneta. Molon pussituksen seurauksena nouseva nappula asetetaan peliparin seuraavalle lyöjälle edullisempaan paikkaan (ks. kaksinpelin kohta 1.9). Ehjään riviin nappulaa ei kuitenkaan saa asettaa. Jos peliparin toinen rivi on hajalla, nappula asetetaan sinne, vaikka se olisikin seuraavalle lyöjälle epäedullisemmassa asemassa. Velkanappulat ovat yhteisiä peliparille. Lyöntijärjestys kiertää myötäpäivään. Jos pelataan useita pelejä peräkkäin, aloitusjärjestys kiertää niinikään myötäpäivään. Teikkauksen voittaja valitsee aloittavan joukkueen ja valittu joukkue päättää keskuudestaan aloittavan pelaajan.

2.2     Kuusinpeli

Kuusinpeli pelataan kuusikulmaisella liitteen 2 mukaisella niin sanotulla bentseenicoronapöydällä (Liite 2). Pöydässä tulee olla yksi pussi jokaisessa kulmassa ja samat merkinnät kuin kaksinpeliin tarkoitetussa pöydässä (ks. kohta 1.1 Pelivälineet) sekä sen tulee olla kaikin puolin mahdollisimman symmetrinen. Kuusinpeli toimii muilta osin kuten nelinpeli.

2.3     Erikoissäännöstöt

Kuisma

Kaksinpelisäännöstö, jossa pelaajat saavat pussittaa vain kaksi nappulaa jokaiseen pussiin. Jo täyteen pussiin pussitetut nappulat nostetaan kuten molon pussituksessa.

Kuisma Paulin kieltosäännöllä

Kuisman variaatio, jossa pelaajien täytyy täyttää orbitaaleja kuvaavat pussit Paulin kieltosäännön mukaan. Pelaajasta nähden vastakkaisen puolen vasen pussi on s-orbitaali, jonka jälkeen p-orbitaalin pussit kiertävät järjestyksessä myötäpäivään.

Vanhainkoti

Kaksinpelisäännöstö, jossa pelaajat aloittavat normaalin sijaan kahdeksalla mummolla. Myös nappuloiden nostot suoritetaan mummoiksi.

Kielletyn sektorin sääntö

Kuusinpelisäännöstö, jossa jokaista pelaajaa vastakkaisella puolella oleva ⅙ sektori on tälle pelaajalle kielletty sektori, jossa olevia nappuloita ei saa pussittaa. Pussitettu kielletty nappula nostetaan takaisin kuten molon pussituksessa, mutta lähtösektoriinsa. Nappulat lasketaan kuuluviksi kaikkiin sektoreihin, joita ne koskettavat.

3     Turnaukset

3.1     Turnaukset

·     Corona-cup järjestetään vuosittain ja sen finaalipelit pelataan Unelmanpäivänä 2.12., mikäli viikonpäivä, tilavaraustilanne tai killan raati eivät aseta tälle esteitä. Tällöin finaalipelit pelataan lähimpänä mahdollisena päivänä. Turnauksen järjestää killan virassa oleva coronavastaava.

·     Neluricup järjestetään vuosittain ja sen finaalipelit pelataan maaliskuun viimeisenä päivänä 31.3. Päivämäärään vaikuttavat samat tekijät kuin Corona-cupissa. Turnauksen järjestää killan virassa oleva coronavastaava.

·     Senioricup järjestetään viiden vuoden välein silloin kun kilta on täyttämässä viidellä jaollisen määrän vuosia. Senioricup järjestetään killan raadin sopivaksi katsomana päivänä vuosijuhlaviikolla. Coronavastaava kutsuu turnaukseen sopivaksi arvioimansa määrän vanhoja coronamestareita ja corona-aktiiveja, kuten vanhoja coronavastaavia. Turnauksen järjestää killan virassa oleva coronavastaava.

3.2     Yleistä

·     Turnauksiin saavat osallistua kaikki Kemistikillan jäsenet.

·     Corona-cupiin ilmoittaudutaan yksilöinä ja Neluricupiin pareina. Corona-cupissa pelataan yleinen sarja, johon saavat osallistua sekä killan mies- että naisjäsenet, ja naistensarja, johon vain killan naisjäsenet saavat osallistua. Neluricupissa pelataan vain yleinen sarja. Kunkin sarjan pelien toteuttaminen riippuu niiden osallistujamääristä.

·     Lohkopelit pelataan kiltahuoneella paras kolmesta -periaatteella ja finaalipelit pelataan turnauksen järjestäjän valitsemassa pelipaikassa. Finaali pelataan paras viidestä -periaatteella.

3.3     Pelijärjestelyistä

·     Turnauksen järjestäjä vastaa ilmoittautumisesta, pelijärjestelyistä, palkinnoista, osallistumismaksusta sekä tiedottamisesta.

·     Ilmoittautuminen on sitova eli turnauksen osallistumismaksu tulee maksaa, eikä sitä palauteta.

·     Ilmoittautumisen päätyttyä turnauksen järjestäjä arpoo lohkojaot ja ilmoittaa niistä pelaajille. Samalla ilmoitetaan päivä, mihin mennessä lohkopelit tulee olla pelattuna. Turnauksen järjestäjä saa itse päättää osallistujamäärään parhaiten sopivan lohkorakenteen.

·     Corona-cupin ja neluricupin pelit ohittavat pöytävaraukset..

·     Turnauksissa jokaisen erän jälkeen pelaajat tai parit vaihtavat puolia tai kiertävät yhden päädyn verran myötäpäivään.

·     Lohkopelien jälkeen turnauksen järjestäjä laskee pelaajien pisteet (ks. kohta 3.4 Pisteiden lasku) ja ilmoittaa kaikille pelaajille, ketkä pääsevät finaalipeleihin. Turnauksen järjestäjä päättää finaalipelien pelirakenteen.

·     Finaalipeleissä pöydän mahdollinen jauhotus vaatii molempien pelaajien suostumuksen.

·     Turnauksissa palkitaan ainakin turnauksen voittaja tai voittajapari.

·     Coronavastaava huolehtii voittajalaatan hankinnasta kiltahuoneen Corona-cup -taululle.

3.4     Pisteiden lasku

Pelaajien tai joukkueiden paremmuusjärjestys määräytyy turnauksissa seuraavalla tavalla.

1.     Eniten voitettuja otteluita. Mikäli otteluvoittojen määrä menee tasan, siirrytään kohtaan 2.

2.     Eniten voitettuja eriä. Tasatilanteessa siirrytään kohtaan 3.

3.     Pelaajien tai joukkueen keskinäisen pelin tulos. Mikäli keskinäistä peliä ei ole pelattu, siirrytään kohtaan 4.

4.     Peruslyöntien määrä. Tasatilanteessa siirrytään kohtaan 5.

5.     Jatkoon pääsijä arvotaan.

 

Jos turnaukseen osallistunut pelaaja tai pari keskeyttää turnauksen, kaikki pelaajan tai parin pelaamat pelit mitätöidään.

 

Liite 1:

Pelipöytä

Liite 2:

Bentseenipelipöytä

Liite 3:

Coronatermit

 

Liite 4: Aiempien vuosien voittajat

Kaksinpeli

1985 Mika "Shit" Härkönen
1985 Matti "Varakääpiö" Lindfors
1986 Kari "Poke" Jansson
1987 Heini "Corona Queen" Noronen
1988 Jyri "Jürgen" Rantanen
1989 Jukka "Jukla" Leskelä
1990 Vili "The Frog" Ravanko
1991 Mikko "Mike" Hakala
1992 Marko "Töks...Oho!" Kanniainen
1993 Timo "Maniac" Hippi
1994 Jussi "Vapina ja tärinä" Syrjä
1995 Jani "Jäbä" Päiväsaari
1995 Niina "Mmm..Malibua" Hasanen
1996 Mikko "Rööperin" Lylykangas
1996 Kukka "Mehiläinen" Vennamo
1997 Peter "Tumppu" Liljeroth
1997 Mari "Mauri" Aaltonen
1998 Antti "Goldie" Hasanen
1998 Niina "Hani" Hasanen
1999 Jukka "Lätsä" Kurvinen
1999 Mari "Mauri" Aaltonen
2000 Peter "Dino" Liljeroth
2000 Anna "The Blonde" Hakonen
2001 Antti "Goldie" Hasanen
2001 Emma "Volley" Nurmi
2002 Jali "Pohje" Järveläinen
2002 Piritta "Kone" Lampila
2003 Vesa "Saasta" Haapa-aho
2003 Päivi "Varma" Ahonen
2004 Jali "Pohje" Järveläinen
2004 Piia Naukkarinen
2005 Timo Viitanen
2005 Katariina Nyman
2006 Ari Alhanko
2006 Sini Jokisaari
2007 Joona "Herkkusieni" Malmivaara
2007 Marika Hellman
2008 Timo Viitanen
2008 Marika Hellman
2009 Antti Metsälä
2009 Marika Hellman
2010 Janne Andtsjö
2010 Anni Karjalainen
2011 Jouni Huttunen
2011 Meri Nihtilä
2012 Anni Karjalainen
2012 Anni Karjalainen
2013 Jouni Huttunen
2013 Elina Honkanen
2014 Otto Köylijärvi
2014 Elina Honkanen
2015 Rami Hirviniemi
2016 Gabriel Banvillet
2017 Jari Huisman 
2018 Mika Asikainen
2019 TBA

Nelinpeli

1994 Hannu "Mitenköhänlöisintota" Zitting
Marko "Töks...Oho!" Kanniainen
1995 Timo "Maniac" Hippi
Hannu Zitting
1996 Marko "Töks...Oho!" Kanniainen
Hannu Zitting
1997 Mikko "Salskea" Lylykangas
Jani "Hannu" Päiväsaari
1998 Mikko "Sonni" Lylykangas
Jani "Hanhi" Päiväsaari
1999 Ville "Vallaton" Tarvo
Timo "Levoton" Levo
2000 Juha "Jösse" Björk
Sami "Wunderbaum" Sauerland
2001 Mikko "Rööperin" Lylykangas
Jani "Jäbä" Päiväsaari
2002 Peter "Dino" Liljeroth
Antti "Goldie" Hasanen
2003 Jali "Pohje" Järveläinen
Esko Anttila
2004 Timo Laaksonen
Peter Blomberg
2005 Vesa "Siisti-saasta" Haapa-aho
Niku "USS Kumikana" Kivekäs
2006 Janne Andtsjö
Arimatti Alhanko
2007 Mikko Loponen
Timo Viitanen
2008 Janne Andtsjö
Arimatti Alhanko
2009 Matti Lehtimäki
Timo Viitanen
2010 Antti Metsälä
Tatu Raunio
2011 Jouni Huttunen
Suvi Eklin
2012 Niklas "Nilkka" Ilkka
Mikko "Digimonkeisari" Laine
2013 Paavo Mälkönen
Jussi Mikkola
2014 Jouni Huttunen
Niklas Ilkka
2015 Rami Hirviniemi
Juho Vihonen
2016

Iiro Perttula
Aki Henttonen

2017 Max Zrunek
Alexander Kempke
2018 Samu "Sensei" Kivistö
Wade Välitalo
2019 Samu "Sensei" Kivistö
Pekka Perkiö

 

Ei tulevia tapahtumia

Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2023 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2023 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

SKS NN NN NN Neste TEK Sweco Valmet