Kiltaohjesääntö

Hyväksytty Kemistikillan kokouksessa 11.11.2013


1§ Raadin kokoonpano

Vaalikokouksessa valitaan Kemistikillan raadille puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Lisäksi valitaan 1-8 raadin jäsentä. Raadin tulee valita keskuudestaan opintotoimikunnan, sisäasiaintoimikunnan, tiedotustoimikunnan ja ulkoasiaintoimikunnan puheenjohtajat.

2§ Raadin jäsenten ja toimikuntien tehtävät

Toimikuntien kokoonpanosta päättää toimikunnan puheenjohtaja. Raati voi alla mainittujen lisäksi nimetä tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia killan sääntöjen 25§ mukaisesti. Raati voi myös päätöksellään lisätä toimikunnille tehtäviä.

Opintotoimikunta

Opintotoimikunnan toiminnasta vastaa opintotoimikunnan puheenjohtaja. Opintotoimikunnan tehtäviin kuuluu:

·     killan jäsenten opintoihin liittyvästä edunvalvonnasta huolehtiminen

·     tenttiarkiston ylläpito

Sisäasiaintoimikunta

Sisäasiaintoimikunnan toiminnasta vastaavat isäntä ja emäntä, joista toinen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Sisäasiaintoimikunnan tehtäviin kuuluu:

·     vuosijuhla Kondensation sekä killan muiden tilaisuuksien ja juhlien järjestäminen

·     kiltahuoneen kunnosta huolehtiminen

·     killan laulukulttuurin vaaliminen ja gongista huolehtiminen

·     killan corona- ja marjapussiperinteiden vaaliminen sekä coronavälineistön kunnosta huolehtiminen

·     kiltahuoneen lehdistä huolehtiminen

Tiedotustoimikunta

Tiedotustoimikunnan toiminnasta vastaa tiedotustoimikunnan puheenjohtaja. Tiedotustoimikunnan tehtäviin kuuluu:

·     killan tiedotuksen toteuttaminen

·     kiltalehti Tisleen toimittaminen

·     killan www-sivujen ylläpito

·     sähköpostilistojen ylläpito

·     killan tapahtumien valokuvaaminen

·     killan arkiston hoito

Ulkoasiaintoimikunta

Ulkoasiaintoimikunnan toiminnasta vastaa ulkoasiaintoimikunnan puheenjohtaja. Ulkoasiaintoimikunnan tehtäviin kuuluu:

·     yhteyden pitäminen muihin järjestöihin ja yhteisöihin

·     killan yrityssuhteiden ylläpito ja kehittäminen

·     excursioiden järjestäminen

·     baaribileiden järjestämien

·     kulttuuri- ja liikuntatapahtumien järjestäminen

·     maisteri- ja kv-opiskelijoiden vastaanotto

3§ Toimihenkilöiden tehtävät

Killan sääntöjen 25§ mukaan raati voi nimittää killalle alaisuuteensa toimihenkilöitä.

Toimihenkilöiden tehtävistä päättävät toimikuntien puheenjohtajat tai raati.


Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2023 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2023 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

SKS NN NN NN Neste TEK Sweco Valmet