Kunnia- ja ansiomerkkiohjesääntö

Hyväksytty Kemistikillan kokouksessa 10.3.2003

Muutokset hyväksytty Kemistikillan kokouksessa 12.2.2019


1 § Merkit ja tunnustukset

Kemistikilta voi kunnioittaa ansioituneita henkilöitä jakamalla seuraavia huomionosoituksia:

  • kunniamerkki
  • ansiomerkki, kultainen
  • ansiomerkki, hopeinen
  • kunniamaininta
  • kunniajäsenyys

Kunniamerkin muodostaa halkaisijaltaan 17 mm suuruinen kultainen Kemistikillan neonatomitunnus, joka on alapuolelta ja sivuilta hopeisen laakeriseppeleen ympäröimä siten, että ylhäältä jää vapaaksi 5 mm levyinen väli. Koko merkin halkaisija on 23 mm.

Ansiomerkin muodostaa halkaisijaltaan 14 mm suuruinen Kemistikillan neonatomitunnus, joka on alapuolelta ja osittain sivulta laakeriseppeleen ympäröimä. Koko merkin halkaisija on 20 mm.
Kunniamaininnan ulkoasu on kulloisenkin ansiomerkkitoimikunnan päätettävissä.

Killalla voi olla myös kunniajäseniä. Kunniajäsenyydestä päättää Kemistikillan kokous killan säännöissä määrätyllä tavalla.

2 § Myöntämisperusteet

Kunniamerkit ehdottaa vuosikokouksessa Kemistikillan raati tai vähintään 10 killan jäsentä. Raadille kuka tahansa henkilö tai mikä tahansa ryhmä voi tehdä perustellun ehdotuksen kunniamerkin saajasta. Kunniamerkit myöntää Kemistikilta vuosikokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.

Kunniamerkki voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, muulle yhteisölle tai kiltaan kuulumattomalle henkilölle, jonka toiminta killan hyväksi on ollut poikkeuksellisen merkittävää tai pitkäjänteistä. Kunniamerkkejä voidaan myöntää korkeintaan yksi (1) kappale vuodessa. Perustelluista syistä voidaan kuitenkin myöntää useampi kunniamerkki samana vuonna.

Ansiomerkit ja kunniamaininnat esittää viisihenkinen toimikunta, jonka muodostajan raati valitsee viimeistään lokakuun loppuun mennessä ja tiedottaa valinnasta killan jäsenille. Toimikunnan muodostaja valitsee toimikunnan jäsenet avoimen haun perusteella marraskuun aikana. Toimikunnan jäseneksi voidaan valita Kemistikillan jäsen aikaisintaan hänen kolmantena (3.) Kemistikiltaan kuulumanaan lukukautena. Toimikunta pitää toiminnastaan pöytäkirjaa soveltuvilta osin. Vähimmäisvaatimus pöytäkirjaksi on toimikunnan kokoonpano, ehdotetut ansiomerkkien ja kunniamainintojen saajat sekä maininta, jos vuosikokous tai raati ei ole myöntänyt jotakin ehdotetuista ansiomerkeistä tai kunniamaininnoista. Kultaiset ansiomerkit myöntää Kemistikilta vuosikokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä. Hopeiset ansiomerkit ja kunniamaininnat myöntää Kemistikillan raati toimikunnan esityksestä. 

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää killan jäsenelle tai vastavalmistuneelle entiselle jäsenelle (ei kuitenkaan yhteisölle [1]) pitkäjänteisestä ja monipuolisesta toiminnasta tai muuten suuresta työpanoksesta killassa. Hopeisia ansiomerkkejä voidaan myöntää korkeintaan kolme (3) kappaletta vuodessa, painavista syistä kuitenkin useampi.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää killan jäsenelle tai viimeisen viiden vuoden aikana valmistuneelle entiselle jäsenelle (ei kuitenkaan yhteisölle[1]) erittäin pitkäjänteisestä ja monipuolisesta toiminnasta tai muuten poikkeuksellisen suuresta työpanoksesta killassa. Kultaisia ansiomerkkejä voidaan myöntää korkeintaan yksi (1) kappale vuodessa, painavista syistä kuitenkin useampi.

Kunniamaininta on merkki hyvästä kemistihengestä ja killan eduksi toimimisesta. Ensisijaisesti kunniamaininta voidaan myöntää killan jäsenelle, mutta ansiomerkkitoimikunta voi ehdottaa sen myöntämistä myös yhteisölle tai kiltaan kuulumattomalle henkilölle. Kunniamainintojen määrää ei ole rajoitettu.

[1] Killan jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Näistä kannatusjäsenet voivat olla yksittäisiä henkilöitä tai yhteisöjä.

Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2023 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2023 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

SKS NN NN NN Neste TEK Sweco Valmet