JÄSENREKISTERISELOSTE 7.10.2016

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 • Rekisterinpitäjä

Kemistikilta ry

Kemistintie 1, 02151 Espoo

 • Rekisterinpitäjän edustaja

Puheenjohtaja Iiro Perttula, p. 040 844,9988 puheenjohtaja@kemistikilta.fi

 • Rekisterinhoitaja

Hallituksen rahastonhoitaja Antti Karvanen, p. 044 024 1092, rahastonhoitaja@kemistikilta.fi

 • Rekisterin nimi

Kemistikilta ry:n jäsenrekisteri

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

 • Rekisterin tietosisältö

Kiltajärjestyksen mukaisesti rekisterissä pidetään tietoja jäsenen täydellisestä nimestä, kotikunnasta, sähköpostiosoitteesta sekä jäsenyydestä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa.

 • Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseneltä itseltään/jäsenhakemuksesta.

 • Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan vain Kemistikilta ry:n hallituksen jäsenille ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle.

  • Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille, eikä luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ainoa poikkeus tietojen siirtoon EU:n ulkopuolelle on Google Drive -palvelu,  jossa jäsenrekisteriä säilytetään. Sen avulla syötettävät tiedot tallentuvat Googlen palveluun, joka käyttöehtojensa mukaisesti saattaa tallentaa tiedot EU:n ulkopuoliseen datakeskukseen. Googlen palvelun käyttö tapahtuu henkilötietolain 22 a §:n 1 momentin mukaisesti perustuen palvelutoimittajan Privacy Shield sertifikaattiin. Sertifikaatin voimassaolo on tarkastettu viimeksi 7.10.2016.

  • Tietojen suojaus

Tietoja säilytetään Google Drive -palvelussa, jossa ne on suojattu asianmukaisin salasanoin ja käyttäjätunnuksin.

Yhdistyksen hallituksen jäsenillä on rekisteriin pääsyoikeus. Oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa    tietoja on vain puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.

  • Tarkastusoikeus

Kemistkilta ry:n jäsenrekisteriin merkityillä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta.

Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tämän rekisteriselosteen alussa mainitulle rekisterinhoitajalle tai yhdistyksen hallitukselle ja pyyntö on allekirjoitettava omakätisesti. Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2023 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2023 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

SKS NN NN NN Neste TEK Sweco Valmet