Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia

Epäorgaaninen kemia I

Analyyttinen kemia I

Analyyttisen kemian laboratoriotyöt

Epäorgaaninen kemia II

Epäorgaaninen kemia III

Epäorgaaninen instrumentaalianalyysi

Muut

Ympäristökemian analyyttiset menetelmät

Laboratorioiden laatujärjestelmät, laadunvarmistus ja analyysimenetelmien validointi

Funktionaaliset oksidimateriaalit

Näytteen esikäsittely

Kemiallinen instrumentointi ja elektroanalyyttiset menetelmät

Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2020 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2020 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

SKS Medix Biochemica

Neste NN