Kemistikillan viikkotiedote - viikko 3

  • 2018-01-14 21:54:00

Hei hoi! Nyt olisi paljon kesätöitä tarjolla, lukaskaapa läpi ainakin [3], [4], [5].

///

Summer job recruitment is on, read about the open positions [3], [5].
All content in English: [3], [5], [7], [9], [10], [11]

KEMISTIKILLAN TIEDOTTEET
[1] Ilmoitukset viikkotiedotteisiin
[2] Raadin kokouksessa päätettyä

MUUT TIEDOTTEET
[3] Töitä Teknillisen fysiikan laitoksella / Open position at the Department of Applied Physics
[4] Kesä- ja diplomityöpaikkoja laskennallisessa materiaalitutkimuksessa
[5] Kesätyöpaikkoja Fortumilla / Summer trainee positions at Fortum
[6] Venäläistaustaisia koehenkilöitä aivotutkimukseen
[7] Tervetuloa pizzalle ja kuulemaan AMIS-maisteriohjelmasta / AMIS-master’s degree program info
[8] Contact Forum rektrytointitapahtuma 17.1.
[9] Invitation to Valio’s international science seminar
[10] Consultancy skills – Open House at Pöyry 7.2.
[11] Tervetuloa kokeilemaan tankotanssia / Otanko’s pole dancing try outs
[12] Laskiaisrieha ja Laskiaisappro 2018

TULEVIA TAPAHTUMIA / UPCOMING EVENTS
17.1. Contact Forum
18.1. Summer Job Day 2018 @Otakaari 1
13.2. Laskiaisrieha & Laskiaisappro
20.2. Vuosijuhlaexcursio
24.2. Kondensatio 127


 Kemistikillan tiedotteet

[1] Ilmoitukset viikkotiedotteisiin

Jos haluat tiedottaa killan viikkotiedotteessa, lähetä tekstisi tiedottaja-sihteerin sähköpostiin (tiedottajasihteeri@kemistikilta.fi) lauantaisin klo 22:00 mennessä.


 [2] Raadin kokouksissa päätettyä

Tänä vuonna pääsette lukemaan Kemistikillan viikkotiedotteista aina viimeisimpien raadin kokouksien tärkeimmistä pääpointeista ja päätöksistä. Tämän avulla haluamme raatina tuoda killan toimintaa läpinäkyvämmäksi jäsenistölle.

Tämän vuoden kokouksissa, joita on ollut kaksi tähän mennessä, raati on ehtinyt päättää seuraavaa:
- Vuoden 2018 toimarit on valittu.
- Killan uusi Oltermanni on valittu. Uuden Oltermannin virallistaminen ja julkistaminen tapahtuu Kondensatiossa.
- Raadin vakiokokousaika on tiistai klo 17:00. Tiistaina 16.1. kokous alkaa poikkeuksellisesti vasta 18:00.
- Vuosijuhlien tarjotuista edustuspaikoista tullaan luultavimmin luopumaan Otaniemessä tänä vuonna. Raati on keskustellut vuosijuhlien edustustuen nostamisesta tämän johdosta ja sen mahduttamisesta tämän vuoden talousarvioon. Aiemmin edustuspaikkoihin uppoavat kulut ovat olleet upotettuina vuosijuhlabudjettiin.


 Muut tiedotteet

[3] Töitä Teknillisen fysiikan laitoksella / Open position at the Department of Applied Physics

Etsimme pikkutarkkaa ensimmäisen tai toisen vuoden kemian opiskelijaa tai laboratorioteknikko-opiskelijaa tekemään kemikaali-inventaariota Teknillisen fysiikan laitokselle. Olet kiinnostunut käymään läpi hyllyjä, joilta voi löytyä kemiallisia yllätyksiä etkä pelkää tylsiä tehtäviä, kuten kemikaalipullojen järjestelyä ja niihin tarrojen liimaamista. Odotamme, että ymmärrät perusteet kemikaalien ominaisuuksista. Turvallisuusnäkökohtia korostava asenne on olennainen työn onnistuneeseen suorittamiseen.

Teet työtä useissa eri ryhmissä, jotka työskentelevät materiaalitieteen eri aloilla: pintakemiasta nanohiukkasiin ja aurinkoenergiaan. Tapaat työssäsi huippututkijoita materiaalitieteen alalta ja saat mahdollisuuden luoda kontakteja, joista voi olla hyötyä urallasi.

Työ vastaa noin 1,5 kuukauden kokoaikaista työtä, ja työn ajankohta on keväällä 2018. Voit päättää, teetkö sen osa-aikaisena pidemmän ajan kuluessa vai kokoaikaisena 1,5 kuukaudessa. Tehtävän palkkaus sovitaan erikseen.

HAKEMINEN

Lähetä hakemuksesi yhtenä PDF-tiedostona mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään 31.1.2018 mennessä rekrytointijärjestelmän kautta – http://www.aalto.fi/fi/about/careers/jobs/view/1686/

Lisätietoja tehtävästä antaa Staff Scientist Ulla Vainio (ulla.vainio@aalto.fi).

///

We are looking for a meticulous first or second year chemistry student or laboratory technician student to do a chemical inventory at the Department of Applied Physics. You enjoy going through shelves filled with lots of chemical “surprises” and are not afraid of sorting out chemical flasks and adding stickers to them. We expect you to understand the basics of classification of chemical compounds. An attitude promoting safety aspects is essential for carrying out the work successfully.

You will work with many groups doing different kinds of research in the area of materials science – from surface chemistry to nanoparticles and solar energy applications. You will meet top researchers in the field of materials science and you can create contacts that may help you in your future career.

The task amounts to about 1.5 months of full-time work during spring 2018. You can decide if you do it as a part time job over a longer period of time or as a full time job over 1.5 months. Salary will be agreed in line with the department’s salary guidelines.

HOW TO APPLY

Please send your application as a single PDF file at your earliest convenience by 31.1.2018 through the recruitment system – http://www.aalto.fi/en/about/careers/jobs/view/1686/

For more information on the position, please contact staff scientist Ulla Vainio (ulla.vainio@aalto.fi).


 [4] Kesä- ja diplomityöpaikkoja laskennallisessa materiaalitutkimuksessa

Kiinnostaako poikkitieteellinen tutkimustyö? Oletko opiskellut fysiikkaa, kemiaa, bioinformaatioteknologiaa tai läheistä alaa? Haluatko nuoren, dynaamisen ja mukavan tutkimustyöympäristön vahvoilla kansainvälisillä yhteyksillä? Haemme tietokoneita ja datan käsittelyä pelkäämättömiä henkilöitä laskennallisen materiaalitutkimuksen alalle Aalto-yliopiston Kemian ja materiaalitieteen laitokselle.

Laskennallisen kvanttikemian ryhmässä mallinnetaan muun muassa katalyysireaktioita nanopartikkeleilla sekä sähkökemiaan liittyviä pintareaktioita ab initio -laskennan keinoin.

Pehmeän aineen mallintamisen ryhmässä tutkitaan pehmeitä aineita kuten esimerkiksi lipidi-, surfaktantti- ja makromolekyylipohjaisia materiaaleja energia- ja biotuotesovellutuksiin sekä lääkemolekyylikuljetukseen.

Epäorgaanisen materiaalikemian ryhmässä tutkitaan muun muassa uusia energiatehokkuutta parantavia oksidi- ja hybridimateriaaleja.

Haemme kesätyöntekijöitä kesäksi 2018. Ryhmissä on myös mahdollisuus gradu-, diplomityö- tai väitöskirjaprojektiin. Hakemukset (+CV ja OREK) pyydetään 16.2.2018 mennessä sähköpostitse alla listatuille tutkimusryhmien vetäjille. Töiden suorituspaikka on Aalto-yliopiston Otaniemen kampus.

Pehmeän aineen mallintaminen:
Maria Sammalkorpi
Senior Scientist
Kemian ja materiaalitieteen laitos, Aalto-yliopisto
Maria.Sammalkorpi@aalto.fi

Kvanttikemia:
Kari Laasonen
Professori
Kemian ja materiaalitieteen laitos, Aalto-yliopisto
Kari.Laasonen@aalto.fi

Epäorgaaninen materiaalikemia:
Antti Karttunen
Apulaisprofessori
Kemian ja materiaalitieteen laitos, Aalto-yliopisto
Antti.Karttunen@aalto.fi


[5] Kesätyöpaikkoja Fortumilla / Summer trainee positions at Fortum

Fortum hakee biotalouden kehitystiimiin kesätyöntekijää, jolla olisi vähintään 3 vuoden tausta kemian tekniikan opinnoista. Esimerkiksi prossitekniikan osaaminen ja/tai biomassoihin liittyvän kemian ymmärtäminen katsotaan eduksi. Tarjolla on mielenkiintoisia työtehtäviä hyvällä sijainnilla Keilaniemessä Espoossa. Hae 31. tammikuuta mennessä!

Lisätietoja, hakuohjeet sekä yhteystiedot löytyvät alla olevasta linkistä:

https://careers.fortum.com/psc/ext/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=7583&PostingSeq=1¨

- - -

Loviisan voimalaitoksen hakukausi kesäharjoittelupaikkoihin on avoinna. Hakukausi päättyy 31.1.2018!

Avoinna on radiokemian ja kemian kesäharjoittelupaikkoja, jotka sopivat mainiosti vielä opintojaan suorittaville kemian opiskelijoille.

Haemme:

- Kahta kesätyöntekijää radiokemian jaokseen.

- Kolmea kesätyöntekijää kemian laboratorioon

Avoimet kesätyöpaikat ja niiden tarkemmat kuvaukset löytyvät osoitteesta: https://www.fortum.fi/tietoa-meista/meille-toihin/avoimet-tyopaikat

///

Fortum is looking for a Summer trainee with at least a 3-year university background in bio-product development to its bio-economy team. Process engineering studies and/or understanding of biomass chemistry is preferred. This is an excellent opportunity with interesting topics related to sustainable future bio-economy-related solutions and at good location in Keilaniemi, Espoo. Apply for the position by 31 January!

More information, applying instructions and contact information can be found in the link below:

https://careers.fortum.com/psc/ext/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=7583&PostingSeq=1¨

Please check out also the other open summer trainee positions at Fortum's website!


 [6] Venäläistaustaisia koehenkilöitä aivotutkimukseen

Etsimme venäläistaustaisia koehenkilöitä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteiseen aivokuvantamistutkimukseen. Tutkimukseen osallistumisesta maksetaan 100 euron korvaus, josta tehdään normaali ennakonpidätys. Matkakustannukset pystymme korvaamaan edullisimman kulkuneuvon mukaan.

Tutkimuksen tavoitteena on mallintaa informaation käsittelymekanismeja aivoissa, selvittää kuullun puheen ja aivovasteiden välistä yhteyttä, sekä vertailla eri aivokuvantamismenetelmistä saatavaa tietoa. Tutkimus koostuu kolmesta osasta: yhdessä osassa aivojen toimintaa kuvataan fMRI-laitteella, (n. 3 tuntia), toisessa MEG-EEG-laitteella (n. 3 tuntia) ja kolmas osa koostuu omalla ajalla täytettävästä nettipohjaisesta kysymyslomakkeesta (n. 2 tuntia). Lisäksi täytyisi täyttää muutama esikysely ja tehdä reaktioaikatesti (yhteensä n. 0.5 tuntia). Aivokuvantamismittausten (fMRI-mittaus ja MEG-EEG-mittaus) välillä täytyisi pitää noin kuukauden tauko. Mittausten aikana tehtävänä on kuunnella tarinaa. Mittaukset ovat täysin kivuttomia ja turvallisia, eikä niissä käytetä lääkeaineita, radioaktiivisia aineita tai röntgensäteilyä. Kuvaus menetelmistä löytyy täältä (sivustolla esitetty TMS-mittaus ei siis kuulu tähän tutkimukseen): http://nbe.aalto.fi/fi/aivokummit/tutkimusmenetelmat/

Osallistumiskriteerit ovat seuraavat:
-toinen tai molemmat vanhemmistasi ovat venäläisiä
-suomi on äidinkielesi ja olet käynyt suomenkielisen peruskoulun (jos olet kaksikielinen, olisi hyvä, että suomi olisi vahvempi kieli tai suomi ja venäjä olisivat yhtä vahvoja)
-olet syntynyt Suomessa tai muuttanut Suomeen nuorena, mielellään 1-2-vuotiaana
-olet täysi-ikäinen, mieluiten 23-33v välillä
-olet oikeakätinen
-kehossasi ei ole metallia (lävistyksiä, hammasrautoja, oikomislanka, ripsien kestovärjäystä)
-yläkehossasi (navan yläpuolella) ei ole tatuointeja
-sinulla ei ole neurologista sairaushistoriaa tai migreeniä, etkä kärsi ahtaanpaikankammosta

Lisäksi lähetämme kiinnostuneille pienen esikyselyn (kestään n. 2 min). Sillä pyrimme katsomaan, että saamme tutkimuksen kannalta sopivan monipuolisen otoksen.

Tutkimukseen tarvittaisiin vielä ainakin kuusi miestä ja kolme naista.

Tutkimukset tehdään Otaniemessä (Espoo) ja itselle sopivia aikoja saa ehdottaa (mittauksia tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin). Olisi hyvä, jos ensimmäiseen mittaukseen pääsisi osallistumaan tammi-helmikuun aikana.

Kiitokset jo etukäteen, jos voit auttaa!

Ystävällisin terveisin,
Maria Hakonen
Tohtorikoulutettava
Aalto-yliopisto
maria.hakonen@aalto.fi
p. 050 382 3008


 [7] Tervetuloa pizzalle ja kuulemaan AMIS-maisteriohjelmasta / AMIS-master’s degree program info

Oletko kuullut kaksoistutkinto-ohjelmista? Sytyttääkö ajatus materiaalitieteistä ja kestävästä kehityksestä, ja näiden soveltamisesta liikeideoiksi? Kiinnostaako opiskelu ulkomailla tiiviissä, kunnianhimoisessa ja kansainvälisessä ryhmässä ilman opintojen viivästymistä tai hyväksilukuprosesseja? Tai mahdollisesti stipendi, joka tukisi reissailua ja vaikkapa osallistumista alan kansainvälisiin huippukonferensseihin? Alkaako kandiksi valmistuminen häämöttää?

Tule mukaan pizzalle ja kuulemaan EIT Raw Materialsin rahoittamasta Advanced Materialis for Innovation and Sustainability (AMIS)-maisteriohjelmasta! AMIS esittäytyy *24.1. klo 16-18 EIT Digital Co-location Centren tiloissa* (Open Innovation House, 2. kerros, Maarintie 6). Ilmoittaudu 21.1. mennessä täällä ja varmista osuutesi pizzajaossa – vähemmän nälkäisenä mukaan voi liittyä ilman ilmoittautumistakin.

Hakuaika ohjelmaan on nyt käynnissä ja ensimmäinen deadline on jo 31.1., mutta tämänkin jälkeen ehtii hakea. Lisätietoa tapahtumasta ja maisteriohjelmasta sekä tukea hakemuksen valmisteluun antaa Aino Roms (SCI Oppimispalvelut, Tietotekniikan talo, huone B149, aino.roms@aalto.fi) tai AMIS-nettisivut.

///

Pizza and Info event about AMIS (Advanced Materials for Innovation and Sustainability) master's degree program for those who are still thinking their master's program or are interested in new possibilities.
When? 24.1. 16.00-18.00
Where? EIT Digital Co-location Centre (Open Innovation House, 2. floor, Maarintie 6)


 [8] Contact Forum rektrytointitapahtuma 17.1.

Särmää CV:si, tule tapaamaan tuleva työnantajasi ja osallistu pikahaastatteluun! Mukana mm. ABB, Wärtsilä, Pöyry, Sweco, Granlund, Paroc, Caverion...  --  yli 100 yritystä etsii messuilta alansa tulevia osaajia. 

Ota tapahtumasta kaikki hyöty irti: kuule ammattilaisen vinkit ansioluettelosi parantamiseksi, nappaa päivitetty kuva CV:seesi, juttele mentoreiden kanssa urapoluista ja insipiroidu puhujista. Rohkeimmat ilmoittautuvat lisäksi alakohtaisiin Instant Interview -pikahaastatteluihin (lue lisää alempaa).

★ MAKSUTON SISÄÄNPÄÄSY ★

★ Ilmaiset bussikuljetukset Otaniemestä Messukeskukselle ja takaisin koko päivän ajan! Huom. lähtö otakaari 1, F-oven edestä klo 10:00 alkaen.  

★ Tykkää meistä Facebookissa ja osallistu Contact Forum 2018 -Facebook-tapahtumaan:

https://www.facebook.com/contactforumhelsinki/ 

https://www.facebook.com/events/1790630507902860/

Facebook-tapahtumaan ilmoittautuneiden kesken arvotaan Studentworkin ura-analyysi!

Katso kaikki mukana olevat yritykset, päivän ohjelma ja tutustu avoimiin työpaikkoihin osoitteessa http://contactforum.fi

 

Hakemuksetta haastatteluun? 

Atalentin isännöimät Instant Interview -pikahaastattelut ovat ainutlaatuinen tilaisuus tavata alasi kovimpia työnantajia henkilökohtaisesti - ilman hakemuksia!

Pikahaastatteluissa neljän eri alan (teknillinen, IT, myynti sekä markkinointi & viestintä) huippuyritykset ovat haastattelemassa ja etsimässä osaajia.

Ilmoittautuminen pikahaastatteluihin on nyt auki! Katso mukana olevat yritykset ja käy heti ilmoittautumassa mukaan pikahaastatteluihin, sillä nopeat syövät hitaat: 

https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=661799209&_k=5o1PvemGyrrLGI0jhparxbQm-T-38UoxhR1i0bQ5tm6Cdxu2X-NKOHv9QwF6fhOV&_hid=ContactForum2018-Instant-Interview

Contact Forum -rekrytointimessut Helsingin messukeskuksessa keskiviikkona 17.1.2018 klo 10-18 - tule ja ota kaverisikin mukaan!


Nähdään messuilla!


 [9] Invitation to Valio’s international science seminar

International science seminar to open the next 100 years of Valio’s R&D.

Valio started its first laboratory 100 years ago. Today, we are the most innovative dairy in the world. To celebrate the first decade of our world-class R&D and the groundbreaking legacy of Valio Nobel Prize-winning chemist Artturi Ilmari Virtanen, we are hosting an international science seminar, where some of the brightest scientists in their field will ask two questions: How can science help us create sustainable wellbeing? Why do we need research and innovation?

You are welcome to join us at Finlandia Hall in Helsinki, Finland on 30 January 2018! 
The event starts with a plentiful breakfast buffet at 8:30 am, and the official program begins at 9 am. The seminar ends by noon. 
Venue address: Finlandia Hall, Helsinki Conference room, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Main entrances M4 / K4. Registration is now open here
Please register by 17 January 2018. There is place for 300 participants.
More information: Aija Meriläinen, tel. +358 50 384 2574, aija.merilainen@valio.fi 


 [10] Consultancy skills – Open House at Pöyry 7.2.

Pöyry Management Consulting invites engineering and business students who are interested in forest based industries to spend an evening at Pöyry house and learn more about Pöyry’s management consulting business. We expect that participants are close to their graduation (at least Bachelor’s degree).

During the excursion you’ll learn about our company, business landscape and have an opportunity to work with real business cases. You’ll get a chance to train your consulting skills in practice and hear about career opportunities within management consulting while enjoying delicious food and meeting our consultants.

To join this event, please send your CV in English and your university transcripts to openhouse.excu2018@poyry.com by Wednesday January 31st 2018. The number of places available is limited therefore we’ll confirm your participation on Friday February 2nd, 2018.

Date: Wednesday February 7, 2018
Time: 15:00-19:00
Place: Pöyry headquarters, Jaakonkatu 3, Vantaa

Welcome!


 [11] Tervetuloa kokeilemaan tankotanssia / Otanko’s pole dancing try outs

Tervetuloa kokeilemaan tankotanssia viikoilla 2 ja 3!

Uusi vuosi tarkoittaa myös uutta alkua Otangon tankotanssin alkeistekniikkatunneille. Viikoilla 2 ja 3 kuka tahansa on tervetullut osallistumaan Beginner Technique Class -tunneillemme ilmoittautumatta. Tunteja pidetään keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin Yhdistystilassa (JMT 1). Haastamme kaikki kokeilemaan uutta urheilulajia, ota vaikka kaveri mukaan. Tarkat ajat ja lisätietoa löytyy nettisivuiltamme https://otanko.ayy.fi/?page_id=1353!

P.S. Edistyneemmät tankoilijat: vuoden alusta alkaa myös ensimmäinen vaativa tankotekniikkatuntimme!

///

Otanko organizes open Beginner Technique Classes during weeks 2 and 3. Classes are held on Wednesday, Thursday and Sunday at the Association room (JMT 1) and they don’t require enrolment. Accurate times for the classes and more information can be found on Otanko’s web page: https://otanko.ayy.fi/?page_id=1353


 [12] Laskiaisrieha ja Laskiaisappro 2018

Laskiaistiistaina 13.2.2018 Helsingin Kaivopuistossa nautitaan iloisesta tunnelmasta perinteisessä Ullanlinnanmäen Laskiaisriehassa! Vauhdikkaan ja riemukkaan iltapäivän ajan mäki täyttyy kelkoista, pulkista, liukureista ja niitä ohjastavista iloisista opiskelijoista pääkaupunkiseudulta ja kauempaa. Laskiaisriehan jälkeen meno jatkuu viime vuonna läpi lyöneen Laskiaisappron merkeissä! Pulkka kainaloon ja eikun mukaan mäkeen!

Vapaan laskemisen ja hauskanpidon lisäksi rinteessä on luvassa musiikkia, kilpailuja sekä hulppeaa ohjelmaa! Päivän kruunaa legendaarinen ABB:n Akateeminen mäenlaskukilpailu, jossa joukkueet kisaavat toinen toistaan kekseliäämmillä ja näyttävämmillä rakennelmilla laskiaisen huikeimman mäenlaskuvälineen tittelistä. Tule seuraamaan, mikä joukkue on luonut parhaan mäenlaskuvälineen ja shown tällä kertaa!

Jos vasara pysyy kädessä ja kelkka ohjaksissa, kokoa oma joukkue suunnittelupöydän ääreen ja ilmoittaudu mukaan. Säännöt ja ilmoittautumisohjeet ABB Akateemiseen mäenlaskukilpailuun löytyvät osoitteesta www.laskiaisrieha.fi/maenlasku.

Paras tunnelma mäessä on klo 12-16 ja tunnelma kohoaa huippuunsa ABB Akateemisen mäenlaskukilpailun startatessa kello 14.00. Mäenlaskun jälkeen meno jatkuu Vapaateekkarien Laskiaisapprossa, joka starttaa Ullikselta kello 16.00. Appron mukana voit lasketella Helsingin läpi baareja kierrellen aina virallisille jatkoille saakka Gravitaatioon. Laskiaisappron lipunmyynti alkaa 22.1.2018 osoitteessa bailataan.fi! Tarkemmat tiedot lipunmyynnistä facebookissa. Huom! Approlippu ei ole sisäänpääsylippu Gravitaatioon.

 

Viime vuonna liput sekä ylimääräinen lippuerä vietiin hetkessä käsistä, joten ole nopea ja seuraa kanavia! Tänä vuonna myyntiin tulee myös rajattu erä edullisia combo-lippuja, joilla pääsee sekä Laskiaisapprolle että Gravitaatioon! 

Seuraa tapahtumaa somessa, Laskiaisrieha sekä Laskiaisappro facebookissa sekä instagramissa!


Riehassa mukana ABB ja AYY!
#Laskiaisrieha18 #Laskiaisappro18 #LR18

TL;DR
Mitä? Laskiaisrieha 2018, parhaat bileet ikinä! Laskiaisappro 2018, parhaat etkot Gravikseen!
Missä? Kaivopuisto, Helsinki
Milloin? Laskiaistiistai 13.2. klo 12-16, lipunmyynti alkaa 22.1.

Miten? Lipunmyynti approon osoitteessa www.bailataan.fi 
Miksi? Talven paras ulkoilmaopiskelijatapahtuma!

PS. Parannetaan maailmaa ja laitetaan Ulliksella roskat roskikseen. Kiitos!


Voimia kaikille alkavaan viikkoon!

Terkuin,
Piia Iivonen
Tiedottajasihteeri 2018 | Kemistikilta ry
tiedottajasihteeri@kemistikilta.fi

Tiedottaja-sihteeri 2019: Ville Ukkonen
tiedottajasihteeri@kemistikilta.fi
14.2
12:00 @ Otaniemi
22.2
09:20 @ Orion oyj, Niittykumpu
23.2
15:30 @ Taitotalo
24.2
12:00 @ OK 20 iso ja pieni puoli
Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2019 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2019 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

Borealis NN Eco-online

Borealis Elomatic

Elomatic Neste

Sks