Apuemäntä

 • Osallistuu sitsien järjestämiseen.
 • On mukana Kondensation järjestämisessä.
 • Mahdollisesti lisäksi muita pienempiä tehtäviä, esim. leipomista.

Arkistonhoitaja

 • Ylläpitää killan arkistosta.

Coronavastaava

 • Järjestää Corona Cupin syksyllä.
 • Järjestää coronan nelinpelicupin keväällä.
 • Ylläpitää pelivälineiden kuntoa.
 • Järjestää asianmukaista koulutusta pyydettäessä.
 • Järjestää joka viides vuosi senioricupin.
 • Pitää kiltahuoneen coronataulua ajan tasalla.

DJ

 • DJ hoitaa musiikin soittamisen killan sitsien jatkoilla ja mahdollisesti muissa ST:n tapahtumissa.

DJ:n kisälli

 • On DJ:n opissa omaa toimikauttaan varten ja tuuraa DJ:tä tarvittaessa.

Juhlatirehtööri 125

 • Juhlatirehtööri 125 järjestää 125. juhlavuoden tapahtumia.
 • Toimii Juhlatoimikunnan puheenjohtajana.

Juomanlaskija

 • On mukana Kondensation järjestämisessä.
 • Osallistuu sitsien ja muiden pienempien tapahtumien järjestämiseen.

Kiltahuonevastaava

 • Pitää huolta siitä, että kiltis vastaa kemmalaisten tarpeita ja on viihtyisä.
 • Huolehtii kiltiksen lehdistä.
 • Kehittää kiltahuonetta kiltalaisten tarpeita vastaavaksi.
 • Järjestää tapahtumia kiltiksellä (mm. kiltisrieha).
 • Huolehtii, että kiltiksellä on kahvia, maitoa ja sokeria.
 • Kiltisvastaava siistii kiltahuoneen kerran viikossa.

Kondensatiotirehtööri

 • Kondensatiotirehtööri toimii kondensatiotoimikunnan puheenjohtajana.
 • Tirehtöörin vastuulla on juhlan suunnittelu, budjetointi ja osin käytännön toteutus.
 • Tirehtööri toimii yhteistyössä raadin, erityisesti isännän ja emännän, kanssa.
 • Tirehtööri varaa juhlapaikat, hankkii juhlaan puhujat ja seremoniamestarin.
 • Tirehtöörin ja toimikunnan vastuulla on lisäksi mm. bussikuljetukset, koristelu, juhlan esiintyjien hankkiminen, tanssikertauksen järjestäminen, tiedotus ja nettisivujen päivittäminen, läsyjen ja kutsujen teko sekä monia pienempiä tehtäviä.
 • Tirehtööri vastaa yhdessä raadin PR-vastaavan kanssa sponsoreiden hankinnasta. Jatkojen, jajatkojen sekä silliaamiaisen käytännöntoteutus on lähinnä sisäasiaintoimikunnan vastuulla.

Kulttuurivastaava

 • Järjestää muutaman kulttuuritapahtuman vuodessa kuten leffaillan, museo/teatteri/ooppera/näyttelyekskursion.

KV-vastaava

 • Hoitaa ulkomaisten maisterivaiheen sekä vaihto-opiskelijoiden asioita ja järjestää heille tapahtumia,
 • Hoitaa killan viikkotiedotteen kääntämisen englanniksi.

Liikuntavastaava

 • Järjestää liikuntatoimintaa killassa sekä toimii yhteistyössä CHEM-yhdistysten liikuntavastaavien kanssa liikuntasarjoissa.

Lukkari

 • Pitää parhaansa mukaan sitsejä ja vuosijuhlia kasassa Hyvistä ystävistä aina Ikuisen teekkarin lauluun asti. Ensimmäistä vuotta lukkareina toimivia sanotaan kisälleiksi.
 • Kerää ja taittaa laululäystäkkeet.
 • Toimii yleisenä laulattajana sitä tarvitsevissa tapahtumissa (esim. laulusaunat)
 • Yksi lukkareista edustaa Kemistikiltaa Lukkaritoimikunnassa (LuTKu)

Neon Rave -tirehtööri

 • Järjestää Neon Rave -tapahtuman syksyllä.
 • Johtaa Neon Rave -toimikuntaa.
 • Toimii yhteistyössä preWappu-tirehtöörin kanssa.

Paparazzi

 • Ottaa valokuvia tisleeseen ja muihin killan julkaisuihin.
 • Hoitaa kuvien laittamisen nettisivuille.

preWappu-tirehtööri

 • Järjestää preWappu-tapahtuman keväällä sekä killan muita mahdollisia baaribileitä.
 • Huolehtii baaribileiden lipunmyynnistä ja mainostuksesta.
 • Toimii yhteistyössä Neon Rave -tirehtöörin kanssa.

TEK-yhdyshenkilö

 • Vastaa killan suhteista TEK:n.

Tisleen päätoimittaja

 • Toimittaa ja taittaa kiltalehti Tislettä.
 • Vastaa juttujen keräämisestä ja määrittelee lehden yleisen linjan.

Tisleen toimittaja

 • Kirjoittaa aktiivisesti juttuja kiltalehti Tisleeseen.

Yrityssuhdevastaavan kisälli

 • Toimii yrityssuhdeapulaisena.
 • On vastuussa ainakin yhden päiväexcursion järjestämisestä.

Www-vastaava

 • Ylläpitää ja kehittää killan www-sivustoa.

Www-vastaavan kisälli

 • Ylläpitää killan nettisivuja yhdessä www-vastaavan kanssa.

Historioitsija(t)

 • Kerää tietoa ja organisoi tiedonkeräystä killan lähivuosien historiasta
 • Tiedonhaku tähtää 125-vuotis historiikin toteuttamiseen
Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2023 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2023 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

SKS NN NN NN Neste TEK Sweco Valmet