Toimarien tehtävät 2016

Apuemäntä

 • Osallistuu sitsien järjestämiseen.
 • On mukana Kondensation järjestämisessä.
 • Mahdollisesti lisäksi muita pienempiä tehtäviä, esim. leipomista.

Coronavastaava

 • Järjestää Corona Cupin syksyllä.
 • Järjestää coronan nelinpelicupin keväällä.
 • Ylläpitää pelivälineiden kuntoa.
 • Järjestää asianmukaista koulutusta pyydettäessä.
 • Järjestää joka viides vuosi senioricupin.
 • Pitää kiltahuoneen coronataulua ajan tasalla.

Juomanlaskija

 • On mukana Kondensation järjestämisessä.
 • Osallistuu sitsien ja muiden pienempien tapahtumien järjestämiseen.

Kiltahuonevastaava

  • Huolehtii, että kiltahuoneella on kahvia, maitoa, teetä ja sokeria.
  • Huolehtii kiltahuoneen lehdistä.
  • Siistii kiltahuoneen kerran viikossa.

Kondensatiotirehtööri 126

  • Kondensatiotirehtööri toimii kondensatiotoimikunnan puheenjohtajana.
  • Tirehtöörin vastuulla on juhlan suunnittelu, budjetointi ja osin käytännön toteutus.
  • Tirehtööri toimii yhteistyössä raadin, erityisesti isännän ja emännän, kanssa.
  • Tirehtööri varaa juhlapaikat, hankkii juhlaan puhujat ja seremoniamestarin.
  • Tirehtöörin ja toimikunnan vastuulla on lisäksi mm. bussikuljetukset, koristelu, juhlan esiintyjien hankkiminen, tanssikertauksen järjestäminen, tiedotus ja nettisivujen päivittäminen, läsyjen ja kutsujen teko sekä monia pienempiä tehtäviä.
  • Tirehtööri vastaa yhdessä raadin PR-vastaavan kanssa sponsoreiden hankinnasta. Jatkojen, jajatkojen sekä silliaamiaisen käytännöntoteutus on lähinnä sisäasiaintoimikunnan vastuulla.

Kulttuurivastaava

 • Järjestää muutaman kulttuuritapahtuman vuodessa kuten leffaillan, museo/teatteri/ooppera/näyttelyekskursion.

Liikuntavastaava

  • Järjestää liikuntatoimintaa killassa sekä toimii yhteistyössä CHEM-yhdistysten liikuntavastaavien kanssa liikuntasarjoissa.
  • On mukana Hyvinvointikilpailun järjestämisessä yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa.

Lukkari

 • Pitää parhaansa mukaan sitsejä ja vuosijuhlia kasassa Hyvistä ystävistä aina Ikuisen teekkarin lauluun asti. Ensimmäistä vuotta lukkareina toimivia sanotaan kisälleiksi.
 • Kerää ja taittaa laululäystäkkeet.
 • Toimii yleisenä laulattajana sitä tarvitsevissa tapahtumissa (esim. laulusaunat)
 • Yksi lukkareista edustaa Kemistikiltaa Lukkaritoimikunnassa (LuTKu)

Neon Rave -tirehtööri

 • Järjestää Neon Rave -tapahtuman syksyllä.
 • Johtaa Neon Rave -toimikuntaa.

Paparazzi

 • Ottaa valokuvia tisleeseen ja muihin killan julkaisuihin.
 • Hoitaa kuvien laittamisen nettisivuille.

preWappu-tirehtööri

 • Järjestää preWappu-tapahtuman keväällä sekä killan muita mahdollisia baaribileitä.
 • Huolehtii baaribileiden lipunmyynnistä ja mainostuksesta.

TEK-yhdyshenkilö

 • Vastaa killan suhteista TEK:n.

Tisleen päätoimittaja

 • Toimittaa ja taittaa kiltalehti Tislettä.
 • Vastaa juttujen keräämisestä ja määrittelee lehden yleisen linjan.

Tisleen toimittaja

 • Kirjoittaa aktiivisesti juttuja kiltalehti Tisleeseen.

Yrityssuhdevastaavan kisälli

 • Toimii yrityssuhdeapulaisena.
 • On vastuussa ainakin yhden päiväexcursion järjestämisestä.

Www-vastaava

 • Ylläpitää ja kehittää killan www-sivustoa.

International call-girl/toy-boy

 • Järjestää kansainvälisiä tapahtumia yhdessä kv- ja maisterivastaavan kanssa
1.11
20:00 @ Rantasauna
3.11
21:00 @ Smökki
15.11
17:15 @ KE 3
17.11
18:00 @ Otarannan kerhotila
27.11
13:00 @
28.11
17:00 @ Ossinsauna
1.12
18:00 @ Otarannan kerhotila
5.12
17:00 @ Kemistikillan kiltahuone
Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2017 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2017 Markus Sintonen

Kemistikiltaa tukemassa

Thermo Neste Jacobs

St1 NN Eco-online

TEK Medix Biochemica

Sks Agilent