Toimihenkilöiden tehtävät 2018

ApuIE

 • Osallistuu sitsien ja muiden ST:n pienempien tapahtumien järjestämiseen.
 • On mukana Kondensation järjestämisessä.

Coronavastaava

 • Järjestää Corona Cupin syksyllä.
 • Järjestää coronan nelinpelicupin keväällä.
 • Ylläpitää pelivälineiden kuntoa.
 • Järjestää asianmukaista koulutusta pyydettäessä.
 • Järjestää joka viides vuosi senioricupin.
 • Pitää kiltahuoneen coronataulua ajan tasalla.

Kiltahuonevastaava

 • Huolehtii, että kiltahuoneella on kahvia, maitoa, teetä ja sokeria.
 • Huolehtii kiltahuoneen lehdistä.
 • Siistii kiltahuoneen kerran viikossa.

Kondensatiotirehtööri 127

 • Kondensatiotirehtööri toimii kondensatiotoimikunnan puheenjohtajana.
 • Tirehtöörin vastuulla on juhlan suunnittelu, budjetointi ja osin käytännön toteutus.
 • Tirehtööri toimii yhteistyössä raadin, erityisesti isännän ja emännän, kanssa.
 • Tirehtööri varaa juhlapaikat, hankkii juhlaan puhujat ja seremoniamestarin.
 • Tirehtöörin ja toimikunnan vastuulla on lisäksi mm. bussikuljetukset, koristelu, juhlan esiintyjien hankkiminen, tanssikertauksen järjestäminen, tiedotus ja nettisivujen päivittäminen, läsyjen ja kutsujen teko sekä monia pienempiä tehtäviä.
 • Tirehtööri vastaa yhdessä raadin Yrityssuhdevastaavan kanssa sponsoreiden hankinnasta. Jatkojen, jajatkojen sekä silliaamiaisen käytännöntoteutus on lähinnä sisäasiaintoimikunnan vastuulla.

Kulttuurivastaava

 • Järjestää muutaman kulttuuritapahtuman vuodessa kuten leffaillan, museo/teatteri/ooppera/näyttelyekskursion.

Liikuntavastaava

 • Järjestää liikuntatoimintaa killassa sekä toimii yhteistyössä CHEM-yhdistysten liikuntavastaavien kanssa liikuntasarjoissa.
 • On mukana Hyvinvointikilpailun järjestämisessä yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa.

Lukkari

 • Pitää parhaansa mukaan sitsejä ja vuosijuhlia kasassa Hyvistä ystävistä aina Ikuisen teekkarin lauluun asti. Ensimmäistä vuotta lukkareina toimivia sanotaan kisälleiksi.
 • Kerää ja taittaa laululäystäkkeet.
 • Toimii yleisenä laulattajana sitä tarvitsevissa tapahtumissa (esim. laulusaunat)
 • Yksi lukkareista edustaa Kemistikiltaa Lukkaritoimikunnassa (LuTKu)

Neon Rave -tirehtööri

 • Järjestää Neon Rave -tapahtuman syksyllä.
 • Johtaa Neon Rave -toimikuntaa.

Paparazzi

 • Ottaa valokuvia tisleeseen ja muihin killan julkaisuihin.
 • Hoitaa kuvien laittamisen nettisivuille.

preWappu-tirehtööri

 • Järjestää preWappu-tapahtuman keväällä sekä killan muita mahdollisia baaribileitä.
 • Huolehtii preWapun lipunmyynnistä ja mainostuksesta.

TEK-yhdyshenkilö

 • Vastaa killan suhteista TEK:n.

Tisleen päätoimittaja

 • Toimittaa ja taittaa kiltalehti Tislettä.
 • Vastaa juttujen keräämisestä ja määrittelee lehden yleisen linjan.

Tisleen toimittaja

 • Kirjoittaa aktiivisesti juttuja kiltalehti Tisleeseen.

Yrityssuhdevastaavan kisälli

 • Toimii yrityssuhdeapulaisena.
 • On vastuussa ainakin yhden päiväexcursion järjestämisestä.

Www-vastaava

 • Ylläpitää ja kehittää killan www-sivustoa.

International call-girl/toy-boy

 • Järjestää kansainvälisiä tapahtumia yhdessä kv- ja maisterivastaavan kanssa
Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2019 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2019 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

NN Sks Kemia100

KTY Neste