Toimihenkilövirat vuodelle 2019

 ApuIE: Apuemäntä ja Juomanlaskija

 • Osallistuu sitsien ja muiden ST:n pienempien tapahtumien järjestämiseen.

 • On mukana Kondensation järjestämisessä.

Coronavastaava

 • Järjestää Corona-cupin syksyllä.

 • Järjestää neluricupin keväällä.

 • Ylläpitää pelivälineiden kuntoa.

 • Järjestää asianmukaista koulutusta pyydettäessä.

 • Järjestää joka viides vuosi senioricupin.

 • Pitää kiltahuoneen coronataulua ajan tasalla.

Historioitsija

 • Huolehtii killan arkistosta ja arkistoi killalle merkittäviä asioita

 • Hoitaa killan tenttiarkistoa yhdessä opintovastaavan kanssa

 • Historiikin arvoisten tapahtumien kirjaaminen arkistoitavaksi

Kiltahuonevastaava

 • On vastuussa, että kiltahuoneella on jatkuvasti kahvia, maitoa, teetä ja sokeria.

 • Huolehtii kiltahuoneen lehdistä.

 • Siistii kiltahuoneen viikoittain.

Kondensatiotirehtööri 128

 • Kondensatiotirehtööri toimii kondensatiotoimikunnan puheenjohtajana.

 • Tirehtöörin vastuulla on juhlan suunnittelu, budjetointi ja osin käytännön toteutus.

 • Tirehtööri toimii yhteistyössä raadin, erityisesti isännän ja emännän, kanssa.

 • Tirehtööri varaa juhlapaikat, hankkii juhlaan puhujat ja seremoniamestarin.

 • Tirehtöörin ja toimikunnan vastuulla on lisäksi mm. bussikuljetukset, koristelu, juhlan esiintyjien hankkiminen, tanssikertauksen järjestäminen, tiedotus ja nettisivujen päivittäminen, läsyjen ja kutsujen teko sekä monia pienempiä tehtäviä.

 • Tirehtööri vastaa yhdessä raadin Yrityssuhdevastaavan kanssa sponsoreiden hankinnasta. Jatkojen, jajatkojen sekä silliaamiaisen käytännöntoteutus on lähinnä sisäasiaintoimikunnan vastuulla.

Kulttuurivastaava

 • Järjestää muutaman kulttuuritapahtuman vuodessa kuten leffaillan, museo/teatteri/ooppera/näyttelyekskursion.

Liikuntavastaava

 • Järjestää liikuntatoimintaa killassa sekä toimii yhteistyössä CHEM-yhdistysten liikuntavastaavien kanssa liikuntasarjoissa.

 • On mukana Hyvinvointikilpailun järjestämisessä yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa.

LST-vastaava

 • Toimii Kemistikillan edustajana Life Science Technologies (lyhyemmin LST) -toimikunnassa, joka järjestää toimintaa ja tapahtumia ohjelman opiskelijoille.

 • LST-toimikunta muodostuu LST-ohjelman alaisista eay-yhdistyksistä.

Lukkari & lukkarin kisälli

 • Pitää parhaansa mukaan sitsejä ja vuosijuhlia kasassa Hyvistä ystävistä aina Ikuisen teekkarin lauluun asti.

 • Ensimmäistä vuotta lukkareina toimivia sanotaan kisälleiksi.

 • Kerää ja taittaa laululäystäkkeet.

 • Toimii yleisenä laulattajana sitä tarvitsevissa tapahtumissa (esim. laulusaunat)

 • Yksi lukkareista edustaa Kemistikiltaa Lukkaritoimikunnassa (LuTKu)

Neon Rave -tirehtööri

 • Järjestää Neon Rave -tapahtuman syksyllä.

 • Johtaa Neon Rave -toimikuntaa.

Paparazzi

 • Ottaa valokuvia tisleeseen ja muihin killan julkaisuihin.

 • Hoitaa kuvien laittamisen nettisivuille.

Wappu-tirehtööri

 • Järjestää wappu-tapahtumia wappuaattona sekä wappupäivänä.

 • Suunnittelee ja huolehtii wappupäivänä killan pisteestä Ullanlinnanmäellä.

TEK-yhdyshenkilö

 • Vastaa killan suhteista TEK:iin.

Tisleen päätoimittaja

 • Toimittaa ja taittaa kiltalehti Tislettä.

 • Vastaa juttujen keräämisestä ja määrittelee lehden yleisen linjan.

 • Edustaa Kemistikiltaa päätoimittajien toimikunnassa (PääTMK)

Tisleen toimittaja, Ulkomaan kirjeenvaihtaja

 • Kirjoittaa aktiivisesti juttuja kiltalehti Tisleeseen.

Yrityssuhdekisälli

 • Tukee yrityssuhdevastaavan toimintaa.

 • Osaa kommunikoida asiallisesti yritysten edustajien kanssa.

Www-vastaava

 • Ylläpitää ja kehittää killan www-sivustoa.

International call-girl/toy-boy

 • Järjestää kansainvälisiä tapahtumia yhdessä kv- ja maisterivastaavan kanssa.

 • Auttaa kv- ja maisterivastaavaa käännöstyössä.

 • Arranges international events with the international officer.

 • Helps the international officer with translations.

Ilmot

Avoimet ilmot

 • Ei avoimia ilmoja

Tulevat ilmot

 • Ei tulevia ilmoja
Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2020 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2020 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

SKS Medix Biochemica

Neste NN