ApuIE: Apuemäntä ja Juomanlaskija

 • Osallistuu sitsien ja muiden ST:n pienempien tapahtumien järjestämiseen.

 • On mukana Kondensation järjestämisessä.

Coronavastaava

 • Järjestää Corona-cupin syksyllä.

 • Järjestää neluricupin keväällä.

 • Ylläpitää pelivälineiden kuntoa.

 • Järjestää asianmukaista koulutusta pyydettäessä.

 • Järjestää joka viides vuosi senioricupin.

 • Pitää kiltahuoneen coronataulua ajan tasalla.

Graafikko

 • Tuottaa visuaalista materialiaa killan käyttöön, esimerkiksi tapahtumiin, tiedottaja-sihteerin ohjeistuksessa.

Kiltahuonevastaava

 • On vastuussa, että kiltahuoneella on jatkuvasti kahvia, maitoa, teetä ja sokeria.

 • Huolehtii kiltahuoneen lehdistä.

 • Siistii kiltahuoneen viikoittain.

Kondensatiotirehtööri 133

 • Kondensatiotirehtööri toimii kondensatiotoimikunnan puheenjohtajana.

 • Tirehtöörin vastuulla on juhlan suunnittelu, budjetointi ja osin käytännön toteutus.

 • Tirehtööri toimii yhteistyössä raadin, erityisesti isännän ja emännän, kanssa.

 • Tirehtööri varaa juhlapaikat, hankkii juhlaan puhujat ja seremoniamestarin.

 • Tirehtöörin ja toimikunnan vastuulla on lisäksi mm. bussikuljetukset, koristelu, juhlan esiintyjien hankkiminen, tanssikertauksen järjestäminen, tiedotus ja nettisivujen päivittäminen, läsyjen ja kutsujen teko sekä monia pienempiä tehtäviä.

 • Tirehtööri vastaa yhdessä raadin Yrityssuhdevastaavan kanssa sponsoreiden hankinnasta. Jatkojen, jajatkojen sekä silliaamiaisen käytännöntoteutus on lähinnä sisäasiaintoimikunnan vastuulla.

Kulttuurivastaava

 • Järjestää muutaman kulttuuritapahtuman vuodessa kuten leffaillan, museo/teatteri/ooppera/näyttelyekskursion.

Liikuntavastaava

 • Järjestää liikuntatoimintaa killassa sekä toimii yhteistyössä CHEM-yhdistysten liikuntavastaavien kanssa liikuntasarjoissa.

 • On mukana Hyvinvointikilpailun järjestämisessä yhdessä yrityssuhdevastaavan kanssa.

LST-vastaava

 • Toimii Kemistikillan edustajana Life Science Technologies (lyhyemmin LST) -toimikunnassa, joka järjestää toimintaa ja tapahtumia ohjelman opiskelijoille.

 • LST-toimikunta muodostuu LST-ohjelman alaisista eay-yhdistyksistä.

Lukkari & lukkarin kisälli

 • Pitää parhaansa mukaan sitsejä ja vuosijuhlia kasassa Hyvistä ystävistä aina Ikuisen teekkarin lauluun asti.

 • Ensimmäistä vuotta lukkareina toimivia sanotaan kisälleiksi.

 • Kerää ja taittaa laululäystäkkeet.

 • Toimii yleisenä laulattajana sitä tarvitsevissa tapahtumissa (esim. laulusaunat)

 • Yksi lukkareista edustaa Kemistikiltaa Lukkaritoimikunnassa (LuTKu)

Neon Rave -tirehtööri

 • Järjestää Neon Rave -tapahtuman syksyllä.

 • Johtaa Neon Rave -toimikuntaa.

Paparazzi

 • Ottaa valokuvia tisleeseen ja muihin killan julkaisuihin.

 • Hoitaa kuvien laittamisen nettisivuille.

Saunamajuri

 • Huolehtii killan telttasaunasta
 • Auttaa järjestämään wapun waahtokylvyn

Telttasaunatonttu

 • Avustaa saunamajuria saunan kokoamisessa ja ylläpidossa sekä wapun aikana

Some-vastaava

 • Tuottaa materiaalia ja edistää killan sosiaalisen median presenssiä tiedottaja-sihteerin ja hallituksen avustajana. 

TEK-yhdyshenkilö

 • Vastaa killan suhteista TEK:iin.

Tisleen päätoimittaja

 • Toimittaa ja taittaa kiltalehti Tislettä.

 • Vastaa juttujen keräämisestä ja määrittelee lehden yleisen linjan.

 • Edustaa Kemistikiltaa päätoimittajien toimikunnassa (PääTMK)

Tisleen toimittaja, Ulkomaan kirjeenvaihtaja

 • Kirjoittaa aktiivisesti juttuja kiltalehti Tisleeseen.

KK-Ullisvastaava

 • Suunnittelee ja huolehtii wappupäivänä killan pisteestä Ullanlinnanmäellä.

KK-Ullisapuri

 • Avustaa vastaavaa

Yrityssuhdekisälli

 • Tukee yrityssuhdevastaavan toimintaa.

 • Osaa kommunikoida asiallisesti yritysten edustajien kanssa.

WWW-vastaava

 • Ylläpitää ja kehittää killan www-sivustoa.

International helper

 • Järjestää kansainvälisiä tapahtumia yhdessä kv- ja maisterivastaavan kanssa.

 • Auttaa kv- ja maisterivastaavaa käännöstyössä.

 • Arranges international events with the international officer.

 • Helps the international officer with translations.

Yhdenvertaisuusvastaava

 • Osallistuu mm. turvallisemman tilan periaatteiden laatimiseen yhdessä CHEMin muiden yhdistysten edustajien kanssa.

Arkistonhoitaja

 • Monipuolinen virka historiasta kiinnostuneille. Tehtäviin voi sisältyä mm. tutkimista, asiakirjojen skannausta ja puutteiden bongausta.

Jatko-opiskelijakontakti

 • Viettää aikaa kiltahuoneella kohdaten jäseniä
 • Toimii yhdyshenkilönä yliopistoon, kun halutaan järjestää jatko-opintoihin liittyviä tapahtumia
Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2023 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2023 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikilta noudattaa toiminnassaan AYY:n turvallisemman tilan periaatteita

Kemistikiltaa tukemassa

SKS SteadyEnergy BASF NN NN Valmet NN TEK Sweco Neste Andritz