Toimihenkilöt 2012

Ulkoasiaintoimikunta

Kulttuurivastaava
Riikka Mäkelä
Kulttuurivastaava
Aleksi Tuokko
Liikuntavastaava
Meri Nihtilä
Liikuntavastaava
Laura Suominen
XQ-mestari
Maija Renkonen
XQ-mestari
Julia Nyström
Kv-vastaava
Tanja Nieminen
TEK-yhdyshenkilö
Riitta Kujala
Bilehile
Iiro Perttula
Bilehile
Maunu Häkkinen

Sisäasiaintoimikunta

Apuemäntä
Pia Silventoinen
Apuemäntä
Susanne Lindholm
Apuemäntä
Heidi Välisalmi
Apuemäntä
Maiju Laurila
Apuemäntä
Johanna Fallström
Apuisäntä
Otto Köylijärvi
Juomanlaskija
Tuukka Miinalainen
Juomanlaskija
Antti Veijanen
Juomanlaskija
Sakari Hiidenheimo
Juomanlaskija
Marco Meier
Juomanlaskija
Iiro Perttula
Juomanlaskija
Artturi Ropponen
Juomanlaskija
Ella Potka
Juomanlaskija
Miikka Tamminen
Coronavastaava
Jouni Huttunen
Kiltahuonevastaava
Marko Majaneva
Kiltahuonevastaava
Ville Rönkkö
Lukkari
Antti Metsälä
Lukkari
Mikko Laine
Lukkari
Emilia Stenman
Lukkarin kisälli
J-P Vapaavuori
Lukkarin kisälli
Niklas Ilkka
Lukkarin kisälli
Rami Hirviniemi
Lukkarin kisälli
Ville Aumala
 
DJ
Eero Sääski
DJ:n kisälli
Maunu Häkkinen
Kondensatiotirehtööri 121
Mikaela Mircsh

pHuksitoimikunta

Isovastaava
Lotta Wuolamo
Vanha Isovastaava
Antti Metsälä
Vanha pHuksikapteeni
Elina Honkanen
pH-risteilyemäntä
Emmi Rönkkö
 

Tiedotustoimikunta

Tisleen päätoimittaja
Jouni Huttunen
Tisleen toimittaja
Niklas Ilkka
Tisleen toimittaja
Tuomo Eskola
Tisleen toimittaja
Simo Kyllönen
Tisleen toimittaja
Elina Honkanen
Tisleen toimittaja
Juho Heiska
Paparazzi
Sebastian Trzaska
Paparazzi
Ella Potka
Www-vastaava
Markus Sintonen
 

Opintotoimikunta

Arkistonhoitaja
Matias Hätönen

Tenttiarkistonhoitaja
Miikka Tamminen

Opintotoimikunnan jäsen
Antti Karkola

Opintotoimikunnan jäsen
Emmi Rönkkö

Opintotoimikunnan jäsen
Maria Puustinen

Opintotoimikunnan jäsen
Jukka Lommi

Opintotoimikunnan jäsen
Tiina Koskinen

Opintotoimikunnan jäsen
Paula Päivike

Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2023 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2023 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikilta noudattaa toiminnassaan AYY:n turvallisemman tilan periaatteita

Kemistikiltaa tukemassa

SKS SteadyEnergy BASF NN NN Valmet NN TEK Sweco Neste