Toimihenkilöt 2013

Sisäasiaintoimikunta

Sisäasiaintoimikunnan puheenjohtaja                                                                    Otto Köylijärvi
DJ
Maunu Häkkinen
DJ:n kisälli
Kia Lehti
DJ:n kisälli
Riku Montonen
Kiltahuonevastaava
Paavo Mälkönen
Kiltahuonevastaava
Anni Nisov
Coronavastaava
Anni Karjalainen
Apuisäntä
Juho Vihonen
Apuemäntä
Susanna Tamminen
Apuemäntä
Nea Niemelä
Apuemäntä
Aino Vaittinen
Apuemäntä
Nina Sjöberg
Apuemäntä
Reetta Hassinen
Juomanlaskija
Mika Asikainen
Juomanlaskija
Oskari Hekali
Juomanlaskija
Jasmina Aouni
Juomanlaskija
Aki Braunschweiler

Juomanlaskija
Tyko Viertiö                                                       

 Kondensatio 122-tirehtööri
Riitta Kujala
Kondensatio 122-tirehtööri
Mikaela Mirsch
Lukkari
Mikko Laine
Lukkari
J-P Vapaavuori
Lukkari
Antti Metsälä
Lukkarin kisälli
Matti Jokela
Lukkarin kisälli
Marko Majaneva
Lukkarin kisälli
Tyko Viertiö
Lukkarin kisälli
Lotta Vuolamo

Ulkotoimikunta

Ulkotoimikunnan puheenjohtaja
Maunu Häkkinen

Kulttuurivastaava
Emma Mehik
Kulttuurivastaava
Iiro Perttula
Kv-vastaava
Niklas Ilkka
Liikuntavastaava
Aki Henttonen
TEK-yhdyshenkilö
Simo Kyllönen
Bilehile
Tiia-Mari Rantakylä
Bilehile
Emilia Ronkainen
NKK-keisari
Eero Sääski
Yrityssuhdekisälli
Sakari Hiidenheimo

Opintotoimikunta

Opintotoimikunnan puheenjohtaja
Ville Rönkkö

Tenttiarkistonhoitaja
Anni Nisov
 Arkistonhoitaja
Riitta Kujala
Arkistonhoitaja
Matias Hätönen

Historioitsija
Elena Suutarinen
Historioitsija
Katariina Tumelius
 

Tiedotustoimikunta

Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja
Pia Silventoinen

Tisleen päätoimittaja
Ella Potka
Tisleen toimittaja
Kia Lehti
Tisleen toimittaja
Olli Leinonen
Tisleen toimittaja
Iiro Perttula
Tisleen toimittaja
Elina Honkanen
Paparazzi
Elmeri Waljus
Paparazzi
Anni Nisov
Paparazzi
Jukka Lommi
Www-vastaava
Markus Ronkainen
Www-vastaavan kisälli
Markus Sintonen

pHuksitoimikunta

pHuksitoimikunnan puheenjohtaja
Mikko Laine

Evp-pHuksikapteeni
Emilia Stenman

Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2023 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2023 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikilta noudattaa toiminnassaan AYY:n turvallisemman tilan periaatteita

Kemistikiltaa tukemassa

SKS SteadyEnergy BASF NN NN Valmet NN TEK Sweco Neste