UlkoXQ Blogi 2020

Lähes 45 vuotta sitten Prosessiteknillinen kerho perustettiin vastavoimaksi politisoituneelle kiltaelämälle lähentämään kemian tekniikan opiskelijoita teollisuuden kanssa. Tärkeimmäksi kerhon perinteeksi kehittyivät legendaariset ulkomaan pitkät excursiot, joilla kemistiteekkarit ovat valloittaneet maailman eri kolkkia. Vuodet vierivät ja muutokset ympäröivässä korkeakoulumaailmaassa johtivat lopulta siihen, että vuonna 2019 nähtiin järkeväksi kerhon toiminnan lakkauttaminen ja sen sulauttaminen osaksi Kemistikiltaa. Tälle tärkeimmäksi ehdoksi nähtiin ulkoexcursiotoiminnan jatkumisen turvaaminen, ja näin sai alkunsa ensimmäinen Kemistikillan ulkoexcursioprojekti.

Kevätlukukaudella 2019 koottiin joukko kiinnostuneita kemistejä kasaan ja käytyjen keskustelujen pohjalta päätettiin ottaa keväällä 2020 suunnaksi nousevan auringon maa, Japani. Tämän jälkeen ulkoexcursion parissa on kertynyt tunteja matkakohteeseen tutustumisen, suunnittelun ja talkoilun parissa. Lähtö Helsinki-Vantaalta tapahtuu maanantaina 16.3. ja takaisin saavumme kotiin perjantaina 27.3. Tässä välissä pääsemme tutustumaan paikalliseen kemianteollisuuteen ja eksoottiseen kulttuuriin Tokio-Nagano-Kanazawa-Kioto-Osaka-kierroksen myötä.

 

ULKOMAAN PITKÄ -EKSKURSIO ON SIIRRETTY 31.8.-11.9.2020

Blogikirjoitukset
Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2020 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2020 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

SKS Medix Biochemica

Neste NN