Ennakkokysymykset

Raatityrkyt vastaavat tällä sivulla julkaistuihin ennakkokysymyksiin Kemistikillan vaalikokouksessa maanantaina 14.11.2022.

 

Puheenjohtaja

 • Kemistikillan SWOT-analyysi.

 • Miten aiot hyödyntää varapuheenjohtajaa?

 • Mitkä ovat Kemistikillan toiminnan ensi vuoden painopisteet?

 

Tiedottaja-sihteeri

 • Mitkä koet killan tärkeimmiksi viestinnän kanaviksi?

 • Miten killan tiedotus on mielestäsi onnistunut tänä vuonna ja miten parantaisit sitä ensi vuonna?

 • Millaista sisältöä haluat ensi vuoden päätoimittajan ja toimituksen tuottavan Tisleeseen?

 

Rahastonhoitaja

 • Miten pidät huolen, että killan talous pysyy kurissa?

 • Onko tilikirjanpito sinulle tuttua?

 • Millainen killan sijoitusstrategian tulisi olla?

 

Opintovastaava

 • Mitä ovat HallOpEdit?

 • Mitkä ovat tärkeimmät korkeakoulumme toimielimet, joissa opiskelijat ovat mukana päätösten teossa?

 • Millaisia opintotapahtumia killan tulisi järjestää?

 

Yrityssuhdevastaava

 • Miten pidät huolen, ettei yrityssuhteista ja -tapahtumista tule kilpailua Kemistikillan, PT:n sekä muiden kiltojen välillä?

 • Keksi jokin yritystapahtuma. Kuinka suurta sponsoria tähän tulisi hakea? Perustele.

 • Yritys peruu osallistumisensa KP:lle viikkoa ennen lähtöä. Mitä teet?

 

Kv- ja maisterivastaava

 • Miten kehittäisit ja lähentäisit entisestään killan ja kv- sekä maisteriopiskelijoita välistä suhdetta?

 • Millaisia tapahtumia järjestäisit kv- ja maisteriopiskelijoille?

 • What is the most important task of the International & Master's Officer? 

   

Emäntä

 • Mikä on ollut suosikki tapahtumasi vuodelta ja miten kehittäisit sitä?

 • Miten pidät huolta isännän jaksamisesta?

 • Millainen on hyvä tapahtuma?

 

Isäntä

 • Keksi yksi uusi tapahtuma ensi vuodelle.

 • Miten pidät huolta emännän jaksamisesta?

 • Minkälaisia tapahtumia järjestäisit?

 

Vaalilinkit

Ei tulevia tapahtumia

Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2023 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2023 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

SKS NN NN NN Neste TEK Sweco Valmet