Vaalit
Haku vuoden 2017 raati- ja toimijapesteihin on auki. Toimijat ovat killan voimavara. He pyörittävät eeppistä yhteisöämme ja mahdollistavat kaikki mukavat asiat, joita täällä koemme. Raati- ja toimaripesteissä on paljon erilaista tekemistä, ja näissä voi olla mukana jatkamassa killan pitkää ja arvokasta taivalta.

Useimpiin toimijatehtäviin haetaan yhtä henkilöä, mutta esimerkiksi Tisleen toimittajia, apuemäntiä ja juomanlaskijoita tarvitaan useampia. Jos yhden henkilön pesteihin on useampi hakija, äänestetään ehdokkaista vaalikokouksessa. Ilmoittautumistaulu toimijapesteihin ilmestyy kiltahuoneelle torstaina 20.10. kello 10:00 Nakkiriehan alkaessa.

Kaikkiin nakkeihin voi hakea jokainen kiltalainen nuoresta KeNiin. Eikun kaikki hakemaan! :)
 
"En mä tiedä mitä mä tekisin!?"
1. Katso killan nettisivuilla ensi vuotta varten päivitetyt raati- ja toimaripestien esittelyt.

2. Tule Nakkiriehaan torstaina 20.10. kello 10-14 kiltahuoneelle. Vanhat toimijat ovat täällä kertomassa kokemuksistaan eri toimijapesteistä! Jos halajamaasi nakin haltijaa ei ole nakkiriehassa jostain syystä paikalla, kysy joltain tämän vuoden raatilaiselta kyseisestä tehtävästä. Heillä on suhteellisen hyvä kuva, mitä kyseiseen pestiin sisältyy.

"Mitä sitten kun on nimi listassa?"
Raatiin hakijoiden tulee kirjoittaa lyhyehkö esittelyteksti itsestään ja tietoa miksi juuri kyseinen tehtävä kiinnostaa. Teksti tulee lähettää sähköpostitse Aino Vaittiselle (ainotuuli.vaittinen(ät)aalto.fi). Teksti lisätään killan nettisivujen Ehdokkaat-sivuille, jossa kiltalaiset voivat esittää raatityrkyille kysymyksiä.

Jos yhden henkilön toimaripestiin on useampi hakija, kannattaa myös valmistautua vaalikokouksessa esitettäviin kysymyksiin ja äänestykseen.
 
"Hui, Vaalikokous jännittää!"
Vaalikokouksessa menetellään seuraavasti. Vuoden 2016 raatilaiset määrittävät 2-3 yleismaallista kysymystä, jotka kerrotaan hakijoille n. viikkoa ennen vaalikokouspäivää. Näihin kysymyksiin raatityrkyt vastaavat vaalikokouksessa tarvittavan ajan kera erikseen. Muita kysymyksiä, varsinkin kysymyksiä joita esitetään useammalle saman raatipestin hakijalle yhtä aikaa, rajoitetaan.
 
Hakijalle: Ota rennosti ja mieti kysyttyjä ennakkokysymyksiä. Hakemasi pestin tehtäväkuvan pohdiskelu on myös varmasti hyödyksi.

Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2017 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2017 Markus Sintonen

Kemistikiltaa tukemassa

Thermo Neste Jacobs

St1 NN Eco-online

TEK Medix Biochemica

Sks